lördag, april 03, 2010

Vad burkan döljer
Om någon för tio år sedan sagt att ett klädesplagg för kvinnor skulle bli en av 2000 talets stora politiska frågor hade jag hade jag aldrig trott det. Idag är det ett faktum. I hela västvärlden debatteras det för eller emot burkan. I Frankrike vill presidenten rent av förbjuda burkan.

Det märkliga är att ett klädesplagg som bärs av så få kan väcka en sådan uppståndelse. I Frankrike handlar det om mindre än fyrahundra kvinnor. I Quebec publicerar pressen långa artiklar om burkan nästan varje dag. Men efter över tre månader i Montréal har jag fortfarande inte sett någon som bär det omdiskuterade klädesplagget. Och precis som i Sverige har en enda students klädval sysselsatt opinionsbildare och makthavare.

Det är mer sannolikt att vi känner detaljer i burkadebatten än frågor som verkligen borde beröra oss skriver Serge Halimi i senaste numret av Le Monde Diplomatique. Fransmän vet en massa om burkor men känner till exempel inte till att stadskassan förlorat 20 miljarder euro på grund av ett tekniskt beslut under bankkrisen.

För Halimi är burkadebatten en europeisk version av det amerikanska korståget mot flaggbränning på åttio och nittiotalet. Under förra bankkrisen, som kostade de amerikanska skattebetalarna 500 miljarder dollar, krävde de flesta amerikanska politiker att flaggbränning, som var och är ett ytterst sällsynt fenomen i USA, skulle förbjudas. Frågan om flaggbränning borde vara tillåtet eller inte var länge en av de stora politiska frågorna i USA. Burkan är precis som flaggbränning ett pseudoproblem som effektivt döljer de verkliga problemen i stat och samhälle.

Inga kommentarer: