torsdag, april 15, 2010

Vad vi kan lära av IranLouvre, fresk från Darius I palats, år 510 f.kr.


Ett karaktäristiskt drag för USA utrikespolitik är att den tycks utformas utan hänsyn till de amerikanska säkerhetstjänsternas slutsatser. CIA:s analytiker trodde till exempel aldrig på den bland amerikanska beslutsfattare så populära dominoteorin som sa att större delen av Sydostasien riskerade att bli kommunistiskt om USA slutade ockupera Sydvietnam.

Vita Huset tog många irrationella beslut och gjorde en massa lögnaktiga påståenden under Vietnamkriget. Lögnerna var rationella i den meningen att de hjälpte till att sälja kriget men varför den ena presidenten efter den andra tog så många irrationella beslut, trots att säkerhetstjänsten försett det med förvånansvärt korrekt information, är inte lika lätt att förklara. Nixon beslöt till exempel genomföra massiva bombningar av Nordvietnam för att få dem att sluta stödja motståndet i Sydvietnam, trots att CIA rapporterat att Viet Cong var så pass självständigt att de knappast skulle ge upp även om regeringen i Nordvietnam bad dem.

Även idag är det uppenbart att USA:s utrikespolitik inte är en logisk följd av den egna underrättelsetjänstens analyser. Vita Huset varnar till exempel för iranska kärnvapen, trots att, CIA inte tror att Iran har ett kärnvapenprogram. Föreställningen att Irans ledare är farliga galningar är så utbredd inom det amerikanska politiska etablissemanget är att säkerhetstjänsten ansåg det nödvändigt att precisera i en rapport att den iranska regimens ledare kan tänka rationellt…När DN idag skriver att ”ett teokratiskt, kärnvapenbestyckat Iran är på sikt ett hot mot oss alla” så avspeglar det rätt väl den dominerande åsikten bland ledande politiker. Underrättelsetjänsten och oberoende experter är, som jag visar i min bok Bombdiplomati, inte lika oroade. Media avspeglar det politiska etablissemangets åsikter, hur verklighetsfrämmande den än är.

Hetsen mot Iran fyller samma funktion som jakten på icke existerande ryska ubåtar i den svenska skärgården en gång gjorde. Det finns många som har något att tjäna på att larma. Hot (ryska ubåtar, iranska kärnvapen mm) säljer tidningar, skapar ett behov av starka ledare, avleder uppmärksamheten från inrikespolitiken och motiverar anslag till militären.

Det media förmedlar om Iran säger oss i regel mycket lite om landet men desto mer om hur irrationell den politiska eliten i USA är.

----

SvD skriver också idag om faran för med de iranska kärnvapen som inte existerar. Framförallt för Israel. Riktiga och oberoende experter delar ytterst sällan Gudmundsson tro att Iran skulle utgöra ett hot mot Israel. I höstas gjorde till exempel ARIEL ILAN ROTH upp med denna föreställning. "Contrary to popular belief, Israel is not afraid of a nuclear attack by Iran or Hezbollah; rather, it fears losing its nuclear monopoly in the region and the image of invincibility that comes with it." 24/11 2009 Foreign Affairs. Även den pensionerade israeliska brigadgeneralen Uzi Eilam avfärdar att Iran skulle vara ett hot. Han hävdar att ”försvarsetablissemanget sänder ut falska larm för att sno åt sig en större budget”.

Den här typen av åsikter - som alltså är ytterst vanlig bland folk som till skillnad från Gudmundsson inte förlorar sin inkomst om de drar fel slutsatser - presenteras nästan aldrig i gammelmedia.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Att Bonniermedia vill att endast rasstaten israel skall ha tillgång till dessa vapen (och militär överhöghet för att kunna kontrollera och terrorisera mellanöstern) är uppenbart.

Men deras tribala intressen är inte synonyma med resten av (den icke-judiska)mänsklighetens. israel har flera hundra kärnvapen riktade åt alla håll kontrollerade av fanatiska sionistgalningar som Netanyahoo och den moldaviska fd. gorillan och utkastaren lieberman, numera "utrikesminister".

Iran skulle göra klokast i att se till att vara i slutskedet av att kunna tillverka atomvapen så att man snabbt kan ta fram det enda kända motgiftet mot amerikansk/israeliska utplåningsförsök. Iran är inte Gaza, Iran är starkt och kan försvara sig med konventionella vapen, med kärnvapen skulle terrorbalans råda och därigenom fred som mellan indien och pakistan med den skillnaden att israel som rasstat endast för judar skulle upphöra som sådan på sikt, utan krig hysteri och masspsykos, inga murar inga raslagar och ingen rasstat. israel skulle bli ett Palestina för alla medborgare oavsett ras & religion.

Anonym sa...

Kan det vara för att den amerikanska underättelsetjänsten jobbar för landets politiska intressen, medans det politiska etablissemanget jobbar för storföretagens intressen? Irak borde vara ett praktexempel.

Kerstin sa...

Vadå "irrationella". De har bara en helt annan agenda än att säga som det är. De för propaganda för att få folk med sig på och acceptera nya kolonialkrig.

Pierre Gilly sa...

Kebabmedris: CIA & har som uppgift att ge presidenten och resten av administrationen korrekt information. Men beslutsfattarna kommer nästan alltid från politikens värld, och där är vad som är sant inte lika viktigt som att man kan få folk att tro att det är sant. Det är två kulturer som möts.
Kerstin: Visst ljuger Vita Huset om vad man är ute efter. Ofta är det verkliga syftet i hög grad bara att ge folk ett visst intryck, men när de som bestämmer börjar tro på sin egen propaganda gör de det svårt för sig.

Anonym sa...

Bra sagt Pierre.