söndag, maj 30, 2010

Ännu ett brittiskt tabu?Brittiska Financial Times har tackat nej till en annons där Amnesty International påpekar att de som lever i nigerdeltat tvingas dricka förorenat vatten samtidigt som Shell kan glädja sig åt en vinst på 9,8 miljarder dollar. Det räcker alltså inte med att ha pengar för att göra sin röst hörd.

1 kommentar:

Kurt sa...

Och Tysklands president Horst Köhler tvingades avgå efter att ha sagt sanningen om Tysklands Afghanistaninsats:

"– Jag ser det som så, att i det stora hela är vi på väg, också i hela samhället, att förstå att ett land av vår storlek, med sin inriktning på utrikeshandel och därmed också beroende av utrikeshandeln, måste veta att en militär insats i tveksamma fall och i nödfall är nödvändig för att tillvarata våra intressen, till exempel fria handelsvägar, att förhindra att hela regioner destabiliseras och med säkerhet då också skulle påverka våra möjligheter negativt och drabba handel, arbetsplatser och inkomster."