tisdag, augusti 03, 2010

5 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Det ständiga problemet med ideologiska begrepp är deras luddighet. Det finns sällan någon definition som alla håller med om.

Och i språket gäller demokrati - dvs det är den betydelse de flesta tillämpar som gäller. Inte någon sorts historisk etymologi. För i så fall skulle, som Fredrik Lindström har påpekat, "hemsk" betyda "sånt som finns hemma" och "arg" skulle betyda "honmosexuell".

Vilket gör kommunism till en otroligt kvistig term. Artonhundratalsbetydelsen gäller helt enkelt inte längre. Den som försöker får helt enkelt skylla sig själv om han inte blir förstådd.

Beträffande Kambodja kan man ju också fråga sig om det var den europeiska artonhundratalsbetydelsen som var syftet. Eller om det var det klassiska, postkoloniala "lyfta-sig-själv-i-håret-för-att-bli-lika-rik-som-iländerna".

Pierre Gilly sa...

Man får väll ta strid om ordet...oavsett vilket ord man använder som finns det en vilja att missförstå när man talar om behovet av ett klasslöst samhälle...

Jan Wiklund sa...

Det beror kanske på vilka strider man tycker värda att ta.

Anonym sa...

Bara det att Pinochets Chile inte var speciellt liberalt...

Pierre Gilly sa...

Det stämmer. Chile brukar dock användas som exempel på framgångsrik ekonomisk nyliberalism. Det är högst tveksamt, men det är en annan diskussion.