måndag, augusti 02, 2010

Myten om det subventionerade Kuba


Höll Sovjetunionen verkligen Kuba flytande med hjälp av subventioner fram till 1991? Det är sant att ryssarna köpte kubanskt socker, och att de på pappret fick bra betalt för det. Däremot nämner man aldrig att kubanerna i gengäld var tvungna att köpa sovjetiska varor för sina sockerpengar. Och den intressanta frågan blir då vad världsmarknadspriset på sovjetiska traktorer eller konserver var. Hade Sovjet verkligen kunnat sälja sina varor till något annat land och fått lika bra betalt?
Av liknande skäl är det tveksamt att hävda att Venezuela idag skulle subventionera Kuba. Venezuela har ett enormt behov av läkare, ingenjörer och lärare. Venezuela skulle aldrig ha råd att betala marknadsmässiga löner för de välutbildade gästarbetarna de nu hyr in från Kuba.

Inga kommentarer: