fredag, oktober 29, 2010

Alternativa världskartor

Kartor är ett alldeles för bra redskap för att man bara ska rita dra politiska gränser, eller återge jord och hav. De här kartorna är i stället baserade på människan eller samhället hon byggt. Den första återger ländernas storlek efter hur stor befolkning de har:Här är ytan proportionell till hur många kärnvapen länder har:En hivkarta:BNP år 1:BNP idag:Resor med järnväg:Antalet internationella turister (brutto):Alkoholkonsumtion i världen:Kartorna ovan kommer från The Atlas of the real world.

Den sista kartan här under är en skärmbild från amerikansk TV(PBS) och visar hur mycket uppmärksamhet amerikansk media ägnar världen. Den har några år på nacken. Idag skulle Irak vara mindre och Afghanistan och Iran betydligt större.I senaste numret av FiB/Kulturfront har Per Arne Skansen skrivit en utmärkt introduktion i politisk kartografi: Kartor som luras.

Inga kommentarer: