tisdag, oktober 26, 2010

Finansadeln och staten
Göran Rosenberg tillhör avdelningen anständiga liberaler. Anständiga för att de argumenterar hederligt, och dessutom erkänner att allt för stor ojämlikhet innebär att samhället blir ofritt. I dagens DN skriver Rosenberg att:

De rikaste personerna i dag är tusenfalt rikare än de rikaste personerna för bara fyrtio år sedan. På 1960-talet hade familjen Wallenberg en förmögenhet som var 2.000–3.000 gånger större än genomsnittet i Sverige. I dag har Stefan Persson, grundare av H&M-imperiet, en förmögenhet som är 240.000 gånger större.


Rosenberg vänder sig mot "sammanblandningen av privata pengar och offentlig makt".

Under större delen av historien har problemet inte existerat eftersom staten de facto ägts av privata personer och dynastier och gränsen mellan privat och offentligt därför inte varit meningsfull.


I vår tid har den gränsen varit en förutsättning för rättsstaten och demokratin.
I en tid där individer snabbt kan bli superrika och stater snabbt kan bli utfattiga, är det en gräns som alltför lätt kan överskridas.


Det är svårt att inte hålla med men när Rosenberg sedan tar upp att de rika sponsrar det offentliga (exempelvis sessans bröllopsresa) blir det tydligt vad som skiljer liberaler och socialister åt. Visst är sponsringen ett problem, men det grundläggande problemet är hur samhället är konstruerat. Sponsringen är bara konsekvenserna av riggade spelregler.

Det främsta skälet till att några få individer idag är förmögnare än många stater är att de flesta stater (Kina undantaget) överlåtit åt det privata bolag att skapa det mesta av kapitalet. Det mesta av kapitalet i Sverige är till exempel skapat av privata affärsbanker genom den så kallade multiplikatoreffekten. Staten ger i prakten det privata rätten skapa kapital ur intet, samtidigt som man själv nästan fullständigt avsagt sig den rätten. Det hela blir inte mindre absurt av att riksbanken i Sverige - och andra västländer - lånar ut kapital till låg ränta - och att staten sedan lånar tillbaka av det privata till betydligt högre ränta!

Inga kommentarer: