torsdag, oktober 28, 2010

Katolsk skola populär bland muslimer och ateister


Skolan på bilden har ingen att göra med notisen


Frankrikes katolska friskolor har blivit populära bland muslimer, rapporterar kristna dagstidningen La Croix. I vissa extrema fall uppges 70 procent av eleverna i de katolska skolorna vara muslimer. Det handlar dock om en trend: i många skolor finns få eller inga muslimer. En populär förklaring till fenomenet är att troende muslimer känner sig mer respekterade där än i den sekulära offentliga skolan.

Samtidigt händer det att även barn från familjer som är ateistiska eller religiöst likgiltiga väljer privata katolska alternativ. Skälen till detta kan säkert variera men en bekant till mig uppgav ett som tyvärr kan vara ganska vanligt. I hennes kvarter fanns varken svarta eller araber i den katolska förskolan.

Inga kommentarer: