tisdag, oktober 05, 2010

Vann rätt block?

Har socialdemokraterna gått för lång åt höger, eller rent av för lång åt vänster? Har man inte diskuterat invandringen tillräckligt? I eftervalsdebatten hör man de mest skiftande åsikter om varför de rödgröna förlorade och Sverigedemokraterna kom in i riksdagen.

Premisserna är dock alltid den samma. Opinionsbildare utgår ifrån att väljarna tar till sig partiernas budskap och sedan röstar efter sitt eller vad anser vara Sveriges bästa. Den här föreställningen är en grundbult i den demokratiska ideologin. Mycket talar dock för att väljarna – människor - är allt annat än rationella.

I USA har forskare under de senaste femtio åren gjort en imponerande mängd studier som visar att i alla fall amerikaner riskerar att rösta fel. Politiker är duktiga på att formulera sig på ett sådant sätt att väljarna missförstår dem men en minst lika viktig förklaring är att de flesta väljare har så lite kunskap om statens budget, skatter, arbetsmarknad och lagar att deras åsikter i praktiken är baserade på en låtsasverklighet.

Det blir ofta tydligt när forskare jämför väljares föreställningar om verkligheten, och deras önskemål med de verkliga förhållandena. Många amerikaner som säger att de tycker att USA är för generöst med bistånd till fattiga länder överskattar grovt hur stor del av den federala budgeten som går till bistånd. Jämför man med den nivå på biståndet som de uppger vore rimligt visar det sig att de i praktiken är för att biståndet höjs kraftigt. Bristen på kunskap om budgeten gör dock att de riskerar att rösta på kandidater som vill minska det redan låga biståndet.

Det har gjort flera studier av den här typen. I en av de senaste har Michael I Norton (från Harvard Business School) och Dan Ariely (från Duke University) undersökt amerikanernas förhållande till jämlikhet. Det är en av politikens mest centrala frågor som påverkar synen på allt från skatter till välfärdssystem.

Resultatet ger en helt annan bild av amerikaners värderingar än man vanligtvis får sig till dels. Amerikanerna underskattar kraftigt ojämlikheten i USA, samtidigt som deras idealbild visar sig vara betydligt mer jämlik än deras felaktiga föreställning om den verkliga jämlikheten.Den mest förvånande slutsatsen är kanske ändå att det närmast råder konsensus: alla amerikaner, även republikaner, önskar att det amerikanska samhället är mer jämlikt än vad det faktiskt är. Utan att närmare gå in på detaljer så visar Norton och Arielys studie att amerikaner hellre skulle leva i ett land med svenska klassklyftor än amerikanska.
Det finns inga motsvarande studier av svenska förhållanden – vad jag vet – men det är inte särskilt vågat att utgå ifrån att även svenskar har en massa åsikter som de kanske inte skulle ha om de var baserade på korrekt information om samhället. Ett fenomen som är välkänt från hela västvärlden är till exempel att folk sett generellt överskattar riskerna att dö av sådant som media rapporterar om, och underskattar riskerna med det som inte blir nyheter.

Det är sannolikt att felaktiga riskbedömningar om till exempel våldsbrott, bidragsfusk, folkhälsa arbetslöshet, och invandring får allmänhet att rösta på kandidater och en politik de egentligen inte stödjer.

3 kommentarer:

Kerstin sa...

En mycket intressant bloggpostning.

Eva Berglund sa...

Jättespännande.

Jan Paimo sa...

Det är egentligen inte något nytt du kommer med - men det skadar inte att upprepa. Jag behöver bara gå till mej själv för att inse hur grund min kunskap är och den kommer att bli grundare - visst jag kan läsa in mej på vissa frågor - men jag kan inte omfatta alla konsekvenser av en politik förd över fyra år .. än mindre över åtta.

Det jag vill ha sagt är att vi behöver granskare - människor i sina fack som kan och får - sticka ut - röra om i grytan. Då jag 'ser' tex såna som dej då mår jag genast bättre - fler jyckar i flocken som vågar tänka själv och ställa knepiga frågor - frågor utan svar ...

Janne