torsdag, november 18, 2010

Iron man ersätter Jas?Den allmänna värnplikten ersätts i allt fler länder av professionella soldater. En förklaring är att krigföring blivit en allt mer högteknologisk och kostsam verksamhet. Krigsmakter har råd med allt mindre utrustning, och det krävs mer kunskap för att använda dem än vad man kan förvänta sig att värnpliktiga ska klara.

Amerikanska soldater bär allt mer kroppspansar, och ibland även hjälmar som innehåller såväl kameror som radiolänk till stridsledningen. En del menar att slutresultatet kommer att bli en modern version av den medeltida rustningen, inte helt olik Iron man. Science Fictionsidan Io9 har räknat lite på vad det skulle kunna kosta att göra verklighet av filmfantasin:

Ett exoskelett för fysisk styrka: 10 miljoner dollar.

Det existerar redan olika exoskellett.Head-up Display: 54 miljoner.

Det låter dyrt. Iphonversionen kostar bara 2.99 dollar!


Bärbar kraftkälla: 36 miljoner.
Här hittade jag ingen illustration...

Jet Packs: 400 000.

Man slipper i alla fall att ta av sig skorna när man ska flyga.


Här är en av mina personliga favoriter.Bärbara datorer 20 000.
Som hittat!

Den totala kostnaden uppgår till 100 miljoner dollar, vilket är billigt jämfört med uppgifter i filmen som gör gällande att Iron Mans rustning kostar 120 miljoner. Det är också billigt jämfört med nya typer av stridsplan.

Tyvärr eller kanske lyckligtvis så blir kvalitén på en sådan här rustning så dålig att de inte kommer att byggas i snart. Det finns visserligen fungerade Jet packs redan men deras prestanda kan inte mätas med ett plan. En stor svaghet med projektet är kraftkällan: det finns ingen teknik som kan leverera i närheten av de energimängder som behövs. Visst räcker den till för att flyga, men det vill till att kriget är nära då. Men det finns till och med större problem. Så fort man lägger till pansar som håller mot mer än finkalibriga kulor blir vår Iron hopplöst otymplig. Dessutom finns det inget sätt idag att förhindra att vibrationerna dödar eller skadar bäraren även om rustningen håller för till exempel en mindre granat. Iron man skulle lätt falla offer för en gammal rysk granat som kostar som en pizza.

Inga kommentarer: