tisdag, mars 08, 2011

Birgitta Ohlssons två ansikten


Det är bra att arabvärlden revolterar mot sina förtryckare, skrev Birgitta Ohlsson i en krönika förra veckan. Frihet är bra. Demokrati är bra. Kvinnors rättigheter är jättebra, och även religionsfrihet måste respekteras, slår Birgitta fast. Även för araber.

Birgitta Ohlsson är numera EU minister, och borde ha ett späckat schema men tar sig ändå tid att reda ut sådant som hon uppenbarligen anser komplicerat och kontroversiellt. Tänka sig: demokrati är bra, diktaturer är dåligt.

Problemet med Birgitta Ohlsson är inte att hon bara säger självklarheter, utan att ord och handling sällan hänger ihop. När hon var riksdagsman profilerade hon sig som FRA motståndare, men valde ändå att lägga ner sin röst.

Nu har hon gjort en Birgitta Ohlsson igen. Hon sitter i en regering som sålt vapen till en lång rad arabiska diktaturer men hävdar att hon står på demonstranternas sida. Och trots att dessa envåldshärskare gång på gång visat att de inte drar sig för att massakrera sin egna medborgare vägrar regeringen att stoppa svensk vapenexport till dem. Demokrati är säkert bra, men bäst av allt är stabila och låga oljepriser.

Uppdatering 9/3
Nu uppges Sverige ha stoppat exporten av vapen till tre länder i mellanöstern. Vilka det handlar om är dock hemligt. Sverige fortsätter alltså att exportera vapen till de flesta diktaturer i arabvärlden.

1 kommentar:

Mc Solaar sa...

"Nu uppges Sverige ha stoppat exporten av vapen till tre länder i mellanöstern. Vilka det handlar om är dock hemligt."

..Men vi kan vara fullständigt säkra på att det inte gäller pariastaten "israel", hur mycket de än direkt bombar och massakrerar sina grannstater eller indirekt via påtryckningar och utpressning, låter västmakternas försumbara kanonmat, terrorisera och ockupera mellanöstern.