onsdag, mars 30, 2011

Irans hemliga vapen avslöjat


Folket i Egypten och Tunisien har störtat sina tyranner. Den kungliga diktaturen i Bahrain har räddats kvar, för tillfället i alla fall, av saudiskt pansar och saudiska soldater. Regimerna i Syrien, Oman och Yemen verkar hänga löst. Och Kadaffi har förlorat halva landet till revoltörerna.

Även i Iran har folk protesterat, och det våldsamt. Tidigare toppolitiker och präster från regimen har anslutit sig till oppositionen. Ändå finns det inget som tyder på att regimens överlevnad är i fara.

Är den iranska regimen skickligare på att slå ner folkliga protester än de arabiska, eller har den trots allt stöd bland vissa delar av befolkningen?

Tidningen Barometern spekulerar i att det relativa lugnet i Iran beror på att regimens repression. Det finns mycket som talar för att verkligheten är mer komplicerad. Till och med bilden som illustrerar ledaren undergräver Barometerns tes. Den föreställer iranska demonstranter som bär på bilder av Irans ledare ayatolla Khamenei.

Oavsett hur det förhåller sig med Khamenei och Ahmadinejads stöd bland allmänheten har de flesta opinionsbildare en rätt schizofren inställning i denna fråga.

I likhet med den iranska oppositionen hävdar man att det förekommit valfusk. Men till skillnad från den iranska oppositionen så hade Barometerns ledarskribenter eller andra opinionsbildare knappast erkänt Mir-Hossein Mousavi som irans demokratiskt valde president om han utropats till segrare. Man är upprörd över ett påstått valfusk inom vad man anser vara ett odemokratiskt system. Det går att argumentera för den ena eller andra tesen, men det borde vara svårt att tro på bägge samtidigt.

Om Barometern är oroliga för (hypotetiska) iranska kärnvapen så borde man ha föredragit Ahmadinejad. Mousavi har ofta anklagat Ahmadinejad för att ge efter för väst när det gäller det iranska kärnkraftsprogrammet.

Nu finns det inget konkret som tyder på att Iran håller på att framställa kärnvapen som Barometern hävdar men det är lätt att knappa fram en teori om de ”hemliga kärnvapenfabrikerna”. Men Barometern har hittat konkreta bevis på att revolten i Bahrain är en konspiration styrd från Teheran. Iran har utvecklat ett supervapen med vars hjälp deras agenter kommer att kunna erövra hela mellanöstern.

Proteströrelsen på Bahreins gator vill gärna framstå som nationell och oberoende av utländskt inflytande. Men Financial Times berättade nyligen att Irans närvaro i Bahrein. Vid en numera välbekanta Pärlrondellen i huvudstaden Manama delades en dag gratis ut mängder av påsar med ostbågar. De var av det iranska märket som kallas Jeetos.


SvD1, SvD2 Expressen

Inga kommentarer: