tisdag, april 19, 2011

Åtta är mindre än sexGunilla Carlsson, Robert Mugabe.


Under Göran Persons sista år vid makten låg arbetslösheten på sex procent. Det kallade oppositionen och borgliga opinionsbildare för ”massarbetslöshet”. Numera är den trettio procent högre - 8 procent – men regeringen har mage att beskriva sin jobbpolitik som framgångsrik. I alliansens Sverige är åtta mindre än sex.

Biståndsminister Gunilla Carlsson använder bistånd för att finansiera svenska ambassader i länder där inget hjälparbete bedrivs. Samtidigt talar Gunilla Carlsson om hur viktigt det är att biståndet inte missbrukas. Gunilla Carlssons senaste utspel är att lova att svenska bioteknikföretag ska få en del av de pengar som brukar gå till akut livsmedelhjälp. I alliansens Sverige är sprit till svenska diplomater, och forskningsanslag till svenska företag, bistånd.

Hans Wallmark, i storform(at). Han har en liten dekal på sig själv på tröjan också. Bild via Lisa Magnusson


I Kristianstadsbladet har den moderate riksdagsmannen Hans Wallmark trivialiserat och förnekat Sveriges export av vapen till diktaturer. Att en tidigare borglig regering på åttiotalet utbildade libyska officerare, eller att den nuvarande försökte sälja övervakningsutrustning till Kadaffi är inget som upprör honom. ”Pierre Gilly försöker (27/3) på ett märkligt sätt att göra Libyen till ett slags favoritland för Sveriges borglighet samtidigt som han bortförklarar tidigare vänsterhyllningar till Kadaffi”, skrev Wallmark den 30 mars.

”Ett märkligt sätt” är alltså att lägga större vikt vid vad vi vet att svenska regeringar gjort, än vad Hans Wallmark tror att vänstern sagt. Hans Wallmark har dessutom fel om den svenska vänstern. Det framgår tydligt från riksdagsprotokollen från åttiotalet. VPK var inte alls glad i att den borgliga regeringen utbildade libyska officerare i Sverige. Den svenska vänsterns hyllning till Kadaffi verkar vara något som Hans Wallmark hittat på.

Den kristdemokratiska riksdagsmannen Tuve Skånberg försvarar (Kristianstadsbladet, 15/4) i samma surrealistiska stil regeringens kosmetiska reformer av sjukförsäkringen. Även i fortsättningen ska dock byråkrater kunna friskförklara individer som läkare anser för sjuka för att arbeta.
”Alla systemfelen i försäkringen kvarstår” konstaterar statsvetaren Björn Johansson som skrivit en utmärk bok i frågan.

Sverige har de hårdaste sjukförsäkringsreglerna av alla OECD länder. Sjuka drivs till fattigdom och socialbidrag samtidigt reglerna kan driva småföretag i konkurs.

På ett sätt är dock regeringens sjukförsäkringsregler en framgång. Förr året blev överskottet rekordstort: 24 miljarder kronor. Det är pengar regeringen använder till annat.

Finns det borgliga politiker som anser att arbetslösheten idag är ett större problem än under den förre socialdemokratiska regeringen, att bistånd ska gå till utveckling i fattiga länder, att regeringen gjorde bort sig när den skickade ner handelsministern till Libyen, och att sjukförsäkringsavgiften ska gå till de sjuka?

Inga kommentarer: