måndag, april 18, 2011

Bistånd eller bioteknik?


Biståndsminister Gunilla Carlsson förklarade nyligen (29/3) i Corren att hon ska föra över pengar från SIDAS livsmedelssatsning till bioteknologisk forskning. Få torde vara emot forskning. Frågan är varför pengarna inte kommer från forskningsbudgeten utan tas ur munnen på svältande människor.

Svaret är att Gunilla Carlsson vill överge enprocents målet för biståndet. Då övriga Allianspartier motsäger sig detta gör hon i stället sitt bästa för att fuska undan pengarna.

Biståndsministerns agerande bör förstås mot bakgrund av regeringens målsättning att Sverige ska bli ”ett av världens fem bästa bioteknikländer”. Det handlar om att stödja svensk industri. Men fattiga bönder i tredje världen behöver inte nya mirakelgrödor, utan ekonomisk stöd nu, så att de kan investera i befintliga grödor och teknik.

Det är inte första gången Gunilla Carlsson myglar. I flera år har regeringen använt biståndsmedel för att finansiera svenska ambassader. Pengar som skulle ha gått till utvecklingsprojekt används nu till cocktailpartyn i Dublin, Abu Dhabi, Canberra, Luxemburg, och Tokyo. Ingen av dessa ambassader driver biståndsarbete.

Inga kommentarer: