söndag, juni 26, 2011

Folke: dra in politikerbidragen


Folke vill avskaffa politikerpensioner och ställa högre krav på dem som har arbetsförmåga.

Kommunalrådspension, garantilön från riksdagen och statsrådspension bör avskaffas helt, enligt ett nytt förslag från Folke, min granne. Den som har arbetsförmåga ska föras över till Arbetsförmedlingen:

- Det är egentligen samma tanke som gäller för äldre: att det ska vara väldigt svårt att få politikerpensioner och olika särbidrag. Idag är problemet att många f.d. politiker får garantilön eller pensioner utan att det ställs några krav. Det är ofta mindre än hälften som har en aktivitet och det är oacceptabelt. F.d. riksdagsmän kan lever på garantilön redan från 26 års ålder, fram till de uppnått vanlig pensionsålder. Inom vissa partier lever 100 procent av de f.d. riksdagsmännen på garantilön, säger min granne Folke.

Även Inga, som bor en trappa upp är inne på samma linje. Inga menar att bidragen till politiker är en katastrof. 100 procent av de som lever på garantilön skulle klara någon form av aktivitet. För politiker som har nedsatt arbetsförmåga på grund av låg utbildning, svaga kroppar, bristande förstånd och noll erfarenhet från verkligheten vill Inga inför ett så kallat basskydd; ett ersättningssystem som ska omprövas minst två gånger om året.


Bild via Arga Farbrorn

Inga vill också skapa en mer inkluderande arbetsmarknad med hjälp av en informationskampanj som ska förändra attityden till politiker och genom att Samhall ska anställa flera politiker.

Det finns dock stora problem i övergången från skola till arbetslivet menar Inga

- De som blivit beroende av garantilöner har fått väldigt dåliga arbetsförberedande insatser under gymnasiet och där skulle man behöva släppa in insatser för att möjliggöra att folk får jobb. Det är inte rimligt att någon ska behöva gå direkt från gymnasiet till att vara beroende av olika politikerbidrag.

FP vill avskaffa förtidspension
SvD2

Inga kommentarer: