fredag, juni 17, 2011

I huvudet på Gunnar Heckscher


"I judefrågan"
Det första krav man har rätt att ställa på dem, är att de skola vara svenskar i första rummet och judar i det andra. En svensk jude måste vara båda delarna. Men det får icke finnas någon tvekan om vad som kommer först. Man kan omöjligt begära att ett folkelement skall tolereras och tillerkännas likställighet, därest det framträder som en stat i staten och kanske rentav sätter samhörighetskänslan med stamfränder utomlands över sina skyldigheter mot folket och riket.
Att handla så är i själva verket icke blott att praktiskt spela antisemitismen i händerna, utan även att acceptera dess teoretiska utgångspunkter; och det kan icke förnekas, att ett och annat här ännu brister på judiskt håll, till och med i Sverige.

Den judiska överklassungdom som för någon tid sedan intog en ledande ställning inom clartérörelsen, kan vara ganska övertygad om att den för varje kommunistisk proselyt, som den lyckas vinna, skapat åtminstone tio antisemiter. Salongsproletärer äro alltid osympatiska, men mer än vanligt i detta fall.

… redan för hundra år sedan hade läget förändrats och oviljan mot judarna i stort sett förlorat sin religiösa karaktär. Den som genomförde förändringen var den borgerliga liberalismen och framför allt Lars Johan Hiertas Aftonblad. Här drevs hetsen mot judarna alldeles oavsett de religiösa momenten och med utgångspunkt från opinionen bland de stockholmska köpmännen och hantverkarna, som i de nya invandrarna sågo farliga konkurrenter.

Att lösa judefrågan genom att exportera alla europeiska judar till Palestina, det är en fullkomlig omöjlighet, om man icke tänker sig att de samtliga skola leva av ingenting. Ett sådant förslag – man hör faktiskt ibland nationalsocialister på fullt allvar framföra det – vittnar endast om att förslagsställaren icke vet vad han talar om. Vad som däremot är möjligt, det är att antingen utrota judarna eller också låta dem föra en isolerad tillvaro i de länder där de nu ha son varelse, med andra ord att till gagnet om också icke till namnet upphäva den emancipation, som under de senaste hundra åren så småningom genomförts.

(Heckscher gör sedan klart att han inte tycker något av alternativen)

Om "Det demokratiska statsskicket"

Man är numera tvungen att acceptera nationalsocialismen såsom ett tämligen slutgiltigt faktum. Det har tydligt visat sig att den icke var endast en krisföreteelse eller en övergående feberyrsel. I Tyskland torde även flertalet borgliga demokrater vara ganska ense om att önska Hitlerregimen stadga och varaktighet.

Man måste försöka taga saken kallt och komma ihåg, att naziskräcken i sina praktiska konsekvenser kan visa sig lika farlig för den politiska demokratin som nazismen.

Det är icke så alldeles säkert att den politiska demokratiens undergång nödvändigtvis skulle behöva betyda slutet också för de europeiska rättssamhällena.Samtliga citat kommer från Gunnar Heckschers bok Unghöger Politiska essayer
som gavs ut av Albert Bonniers förlag 1934.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för dessa citat!

Apropå Weiss i dina länkar:
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=28520

Björn Nilsson sa...

En politisk skämttecknare i dagspressen (minns inte vem det var) framställde ofta Heckscher som en höna i början av sextiotalet. Kanske passande för en som vimsar omkring i politiken?

Pierre Gilly sa...

Men det var en höna som i alla fall inte hycklade om sina åsikter...

Ia sa...

Läskigt! /ia

Pierre Gilly sa...

Hej Ia
Trettiotalet var laskigt!

Ia sa...

Ja, vidrigt obehagligt.

Pierre Gilly sa...

Herr H ansågs tillhöra vänsterflygeln av sitt parti, om jag är rätt informerad.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Det är en händelse som ser ut som en tanke att denna...hrmmmm....person råkar ha samma efternamn som den i USA så illa beryktade John Heckscher...John är en totalt hjärntvättad individ, som i sin vidriga maktgale´nhet är projektledare för HAARP, något som entusiastiskt tas emot av Reinfeldt (HAARP finns bl.a i Kiruna).

I hela världen debatterar man denna ondskefulla företeelse, men inte i Sveriges likriktade press. jag tvivlar på att du ens hört om det...hälsn Dubbel Henke.

heneddlin780@hotmail.com