torsdag, juni 30, 2011

Sänk studiestödet för kvinnor!


Studenter på kurser som har svårt att få jobb bör få sänkt studiemedel föreslår Svenskt Näringsliv. Det gäller till exempel filosofer och andra humanister som har svårare att hitta jobb än ingenjörer.

- Utbildningar som inte visar sig leda till jobb där kan man behöva justera ned bidragsdelen och ta en
större lånedel. Då vet man att det kostar, säger Svenskt näringslivs presschef Per Isling i SvD.

Men varför stanna där? Principen
borde även gälla dem som kan förvänta sig lågbetalda jobb. Det är naturligtvis
inte rättvist mot blivande förskolelärare eller bibliotekarier att samhället
inte visar dem redan under studietiden hur det är att ha mindre pengar.
Ja, studenter inom alla ämnen bör av pedagogiska skäl få sänkt studiemedel om det finns skäl att tro att de kan få det svårt på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst studenter med olika former av handikapp. Dem som saknar ett ben, en penis eller svenska föräldrar kan inte alltid räkna med hög lön. Det är alltid bra att veta vad det kostar att studera.

Aftonbladet
Expressen

3 kommentarer:

Ingenjören sa...

Ett otroligt märkligt utspel. Ingenjörer har lättare att få jobb, därför ska de... Få mer bidrag?! Den som har ska varda givet...

Hemlige sa...

Förslaget lär ju ha kommit direkt från regeringens inre diskussioner, eftersom f.d högskoleminister Tobias Krantz nu är chef för avdelningen utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv.

Pierre Gilly sa...

Det ar ett smidigt satt att styra nyhetsflodet pa och framsta som den vettiga parten.