söndag, juli 10, 2011

Inget spinn på Adam SmithI dag har Rolf Gustavsson en artikel om finanskrisen som är ovanligt vettig jämfört med vad SvD brukar publicera. Att Adam Smith skulle varit emot bankregleringar, som rubriken och artikeln sista mening låter förstå är dock helt fel. Det framgår rätt tydligt i Smiths klassiska bok An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations:


To restrain private people, it may be said, from receiving in payment the promissory notes of a banker for any sum, whether great or small, when they themselves are willing to receive them; or, to restrain a banker from issuing such notes, when all his neighbours are willing to accept of them, is a manifest violation of that natural liberty, which it is the proper business of law not to infringe, but to support. Such regulations may, no doubt, be considered as in some respect a violation of natural liberty. But those exertions of the natural liberty of a few individuals, which might endanger the security of the whole society, are, and ought to be, restrained by the laws of all governments; of the most free, as well as or the most despotical. The obligation of building party walls, in order to prevent the communication of fire, is a violation of natural liberty, exactly of the same kind with the regulations of the banking trade which are here proposed.


Om Adam Smith ändå skulle rotera i sin egen grav så beror det snarare på att hela tiden tillskrivs åsikter han inte haft. Det verkar inte bara gälla opinionsbildare utan också ekonomer. Alla tror sig veta vad mannen tyckte, utan att ha läst honom i original. Den kanske vanligaste myten om Smiths tänkande är annars den om den osynliga handen.

5 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Å andra sidan hyste Smith en orubblig tro på nyttan av frihandel med mat - vilket gjorde honom till måltavla för 1700-talets bröduppror. Han ansåg alltså att om brödpriset blev så högt att folk svalt ihjäl var det fel av myndigheterna att försöka hjälpa de fattiga genom att reglera priset - det skulle bara fördärva "marknaden".

Det här resonemanget är föremål för en hel bok av E.P. Thompson: Customs in common.

Jan Wiklund sa...

Å andra sidan hyste Smith en orubblig tro på nyttan av frihandel med mat - vilket gjorde honom till måltavla för 1700-talets bröduppror. Han ansåg alltså att om brödpriset blev så högt att folk svalt ihjäl var det fel av myndigheterna att försöka hjälpa de fattiga genom att reglera priset - det skulle bara fördärva "marknaden".

Det här resonemanget är föremål för en hel bok av E.P. Thompson: Customs in common.

Pierre Gilly sa...

Det stämmer. Det var ju när det rådde missväxt eller krig som spannmålshandlarna räknade med att göra de största vinsterna. Jag hävdar inte att Adam Smith var ett helgon eller realist. Jag är mest intresserad av att opinionsbildare så ofta hänvisar till honom utan att ha läst honom. (Avataren Adam Smith)

Kerstin sa...

Festligt. Tiderna förändras.
När jag undervisade i vetenskapsteori, före den nyliberala eran, sade jag till mina studenter att det fanns tre verk som alla visste vad de innehöll, men ingen hade läst dem (det lustiga var att nästan alla kunde gissa vilka tre böcker jag åsyftade): Bibeln, Darwins "Om arternas uppkomst" och Karl Marx "Kapitalet".
Så dödade jag en del myter om dessa verk och uppmanade studenterna att läsa original och inte tro på vad andra påstod om sådana.

Idag säger sig de flesta inte veta vad som står i Kapitalet. Dessa böcker måste alltså bytas mot Adam Smiths klassiker numer. Har inte tänkt på det tidigare.

hannu.komulainen@comhem.se sa...

"Wealth of Nations" är fortfarande en mycket läsvärd bok. Det är inte bara ekonomisk teori, utan väldigt mycket ekonomisk historia också.