fredag, juli 01, 2011

Planhushållning är toppen, hävdar lobbyekonomer


Svenskar är för dumma för att utbilda sig inom yrken som leder till jobb. Svenskt Näringsliv föreslår därför att de som studerar humaniora ska få lägre studiemedel. Det vore orätt att inte visa dem tidigt hur det är att vara fattig. Men det finns också andra lösningar, påpekar lobbyekonomerna Stefan Fölster och Malin Sahlén. Ett sådant kan vara att ändra reglerna så att universiteten inte försöker locka studenter till humanistiska kurser. Utbildning är med andra ord en allt för viktig sak för att Svenskt näringsliv vill överlåta besluten åt studenterna. I likhet med det gamla Sovjet ska staten styra över medborgarnas val av utbildning.

Det finns dock ett alternativ som svenskt näringsliv helt verkar ha glömt bort. Den kallas marknad. Svenska ingenjörer tjänar uruselt jämfört med många andra industrialiserade länder. Om Svenskt Näringsliv vill locka svenskar att studera kurser som företag behöver så borde det räcka med att de höjer ingångslönerna. Men det är roligare att bestämma över vad statens pengar ska gå till än sina egna.

I samma serie: Sänk kvinnors studiemedel

SvD DN

Inga kommentarer: