onsdag, augusti 24, 2011

Antinazistisk antisemism


"Ty vad är det man beskyller judarna för? Att de äro bundna av ras och blod och att de har en materialistisk uppfattning om världen! Förhåller det sig inte på samma sätt med nationalsocialisterna? Och betrakta inte nationalsocialisterna just det som sin speciella rättighet, som de icke vilja ge judarna tillåtelse till?

Det är här inte en fråga om vad som historiskt sett kan vara berättigat i de antisemitiska parollerna. Mycket är berättigat. Men det är inte de berättigade reaktionerna mot judarnas överdrifter, som ger nationalsocialismen dess prägel. Fastmera visa de nationalistiska (sic) judeförföljelserna, hur osympatisk man rent instinktivt finner sig själv vara. Ty vad man förföljer hos judarna är, vad man egentligen borde förfölja hos sig själv. Och vad man försöker döva, är samvetets röst – det är kristendomens krav på att äntligen bli upplevd och tillämpad.

Den nationalsocialistiska ras- och blodsläran har i vår tid lika litet något berättigande som det judiska folkets övertro på sin egen stam och sin egen ras".


ur

Möte med tredje riket Nazismens blodstänkande hot mot kristendom
Sanfrid Neander-Nilsson
Bonniers förlag (1934)

Samma serie: I huvudet på Gunnar Heckscher

2 kommentarer:

Anonym sa...

"i vår tid"?

Huruvida något har ett berättigande eller ej skall väl ändå på något sätt bottna i fakta och konkreta iakttagelser (sådant som människodjurets psykologiska natur och behov)? Kan man inte kräva en grad av logisk stringens även här, precis som i din inledande jämförelse?

Vilken tid vi råkar leva i torde väl egentligen vara rätt irrelevant, för att inte säga ytligt, nästan lika ytligt som politiskt gnabb.

/Henke

Pierre Gilly sa...

Henke, det ar ett utdrag ur en bok. Hela stycket ar ganska surrealistiskt.