söndag, augusti 21, 2011

Bli konstkännare på en timme


För dem som vill förstå konst eller i alla fall konstkritiker har tidningen Folket i Bild gett ut Anvisning att på sextio minuter bli konstkännare. Den lilla skriften som kom ut anonymt 1877 är ett skoningslöst angrepp på konstkritikernas fikonspråk.

I alfabetisk ordning ges konstvetenskapliga ord ironiska definitioner. Även om alla termer inte längre är aktuella förmedlar skriften fortfarande principerna bakom framgångsrika ordridåer.

Men vem är egentligen författaren?

På ett exemplar av skriften som tillhört Strindbergs vän Arvid Vikström har denne antecknat att Strindberg gjort "översättningen". Från vilket språk framgår inte men hänsyftningar till svenska förhållanden avslöjar att det i så fall måste röra sig om en kraftig omarbetning.

Enligt konstprofessor Elias Cornell som skrivit inledning och efterord är det tveksamt om det ens existerat ett utländskt original. Man behöver inte heller läsa mycket för att känna igen Strindbergs språk:

Var och en som besökt en utställning och närmare givit akt på publiken, kan därvid icke ha undgått att lägga märke till vissa människor, som i ett eller annat avseende bete sig besynnerligt. Än ställa de sig helt tätt inpå en tavla och betrakta ett mörkt hörn, där andra inte kunna upptäcka något, än springa de åter baklänges och skåda genom den halvslutna handen såsom genom en kikare; än falla de i förtjusning över en liten obetydlig tavla, än rycka de föraktligt på axlarna framför en stor duk och le ett obeskrivligt löje. När två sådana personer mötas blir deras beteende nästan hemskt; de fatta varandra under armarna och rusa från den ena salen till den andra, luta sina huvuden tillsammans, gestikulera och samtala ivrigt. Många andra besökande betrakta dem med vördnad, men lyssnaren förnimmer ord sådana som luftperspektiv, krapplack, spaktel osv så att det går omkring i hans huvud och han betrakta de hemlighetsfulla männen med en viss vörnad och den största förundran. Dessa herrar äro konstkännare.


Anvisning att på 60 minuter bli konstkännare
Förlag Folket i Bild Kulturfront
"Översättning" August Strindberg
Introduktion och efterskrift Elias Cornell


Det finns även, som framgår av bilden, en upplaga från Bakhåll

Publicerad i Kvällsposten (1999)

I samma serie: Hur man talar om böcker man inte läst

SvD
Dn

1 kommentar:

Jan Wiklund sa...

Jag rekommenderar också, på samma tema, Stephen Potters böcker Livsmannaskap, Övermannaskap och Stålmannaskap