onsdag, augusti 24, 2011

En lektion i illusioner


Den som är försatt i skuld… Ja, hur var det nu igen. Den amerikanska (vänster!) ekonomen Paul Krugman anser att den amerikanska statsskulden kan lösas på annat sätt än att USA hedrar sina skulder. Han menar att det är dags att släppa loss inflationen.

Tekniskt sett är det en smidig lösning men det finns djupt omoraliskt över det hela. Det rika USA har lånat av det fattiga Kina för att både kunna skaffa både smör och kanoner. Slår man ut Kinas jättelika innehav av amerikanska statsobligationer på befolkningen i sin helhet så är varje amerikan skyldig Peking 3300 dollar. Och varje kines har lånat ut 800 dollar till USA. Kineserna har lånat ut motsvarande 20 procent av sin årsinkomst till amerikaner som är minst tolv gånger rikare. En stor del av den amerikanska statsskulden ägs också av de amerikanska pensionärerna.

Vad var det Eduardo Galeano skrev i Bakvända världen? :

Bakvända världen belönar tvärtom: ärlighet föraktas, arbete bestraffas, skrupelfrihet värdesätts och kannibalism uppmuntras. Lärarna i bakvända världen baktalar naturen, de påstår att orättvisor är naturens lag.

(…)

När en brottslig dödar för en obetald skuld, kallas mordet för en uppgörelse; och när den internationella teknokratin beslutar att ett skuldsatt land ska likvideras, kallas mordet för strukturanpassning. Finansskurkar kidnappar länder och gör slarvsylta av dem om de inte betalar lösensumman; jämfört med dem är vilken gangster som helst lika harmlös som Dracula i dagsljus. Världsekonomin är det tydligaste exemplet på organiserad brottslighet. De internationella organ som kontrollerar valutor, handel och krediter utövar terrorism mot fattiga länder, och mot fattiga i alla länder, med en professionalism som är så kallblodig att den skulle få den mest hänsynslösa bombkastare att rodna.Bakvända Världen En lektion i illusioner
Eduardo Galeano
Ordfront (2003)

SvD DN

Inga kommentarer: