tisdag, augusti 16, 2011

Faktor X


Göran Brulins bok, Faktor X, kommer knappast att uppmärksammas på svenska ledarsidor. Det beror inte på att den skulle vara dålig utan för att den gör upp med många av den ekonomiska debattens favoritmyter.

Tvärtemot vad både anhängare och kritiker av globaliseringen ofta hävdar så innebär inte de allt öppnare gränserna att nationalstaten tvingas likrikta sin politik när det gäller skatter och arbetslagstiftning för att behålla ett dynamiskt näringsliv. Eftersom de regionala skillnaderna inom ett land är större än de mellan länder måste det finnas en faktor som inte uppmärksammats, en X faktor, hävdar Brulin som är professor i arbetsorganisation vid Arbetslivsinstitutet och KTH.

Att Gnosjö har lägre arbetslöshet och fler företagare än många andra regioner i Sverige beror ju inte på att skatterna eller arbetslagstiftningen är förmånligare för företag än i resten av landet. (Det finns för övrigt inte några intervjuundersökningar som visar att det skulle vara bättre eller sämre att vara företagare i Sverige än i andra länder.)

I stället för att utgå ifrån nationalekonomisk teori bygger Brulin sina resonemang på iakttagelser av verkligheten och konstaterar att höga löner, höga skatter, höga energipriser, stor byråkrati och uselt med inhemska råvaror inte hindrat till exempel nordöstra Italien från att bli Europas mest dynamiska småföretagarregion.

Den som gör vissa regioner till dynamiska centrum för entreprenörer och andra till krisorter förklarar Brulin med den "sociokulturella jordmånen på varje ort och i varje enskild region". Det viktiga är inte marknadsanpassning utan hur innovations och läroprocesserna organiseras. Det är det civila samhället, den sociala interaktion, graden av samarbete mellan företag och kontakterna mellan företag och lokala högskolor som är avgörande. De platsbundna förhållandena och slumpens betydelse kan inte överskattas menar Brulin som hela tiden underbygger sina påståenden med exempel från verkligheten. Förmågan att samarbete och dela med sig av kunskap och erfarenhet mellan företag är minst lika viktigt som konkurrens.

Faktor X är en bok med ett glatt budskap: lösningen på ekonomiska problem finns lokalt. Allt medan globaliseringen fortskrider blir samhälle och företag allt mer beroende av den dynamik som finns i regioner och lokalsamhällen. Utrymmet för lokalt utformade organisationsformer och arbetsformer ökar. Människan är inget hjälplöst offer för globaliseringen utan kan själv påverka sitt liv.

Recenserad i Kristianstadsbladet (2002)

Faktor X Arbete och kapital i en lokal värld
Göran Brulin
Atlas

se även Design för ett nytt arbetsliv

Inga kommentarer: