torsdag, augusti 18, 2011

Människan som flexibel produktionsfaktor


Varför fick du sparken?
De behövde mig som vikarieDialogen kommer från en annons som svenska kommunalarbetarförbundet gjort (1999) för att uppmärksamma att nittiotusen av dess medlemmar är utan fast arbete, trots att vård och omsorg ropar efter personal. Absurt? Kanske, men framförallt en träffande beskrivning av de anorektiska visioner som väglett inte minst det privata näringslivet under hela nittiotalet och fortsätter att vara ett ideal.

Varför ska man ha fast personal när det är smidigare att anlita bemanningsföretag? Varför ska man själv tillverka något om det går att lägga ut riskerna på en underleverantör? Varför ska man låta bli att varsla bara för att verksamheten går med vinst?

Downsizing och outsourcing är två populära managementfilosofier som i alla fall kortsiktigt höjt företagens vinster och aktiekurser. Det moderna företaget kräver en modern människa. Men hur uppbyggligt är kravet på flexibilitet för människan undrar den amerikanska sociologen Richard Sennett i sin bok När karaktären krackelerar. Personliga konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen.

Idag kan en högskoleutbildad räkna med att behöva byta jobb 11 gånger och yrke två gånger under sitt liv. Den tiden är förbi då man kunde räkna med att stanna på samma arbetsplats mer eller mindre hela livet, hävdar Sennett.

När Osäkerheten blir det enda säkra

I en serie djupintervjuer försöker han få klarhet i hur människor mår på en arbetsplats där det enda man kan vara säker på är den konstanta osäkerheten. För Sennett står människan inför ett dilemma allt sedan uppbrottet från de produktionsvillkor som rådde under industrisamhället: den kortsiktighet som präglar relationer på arbetsmarknaden står i motsatsställning till ett allmänmänskligt krav på mer stabila kontakter.

En god arbetsinsats är inte längre självklart detsamma som goda karaktärsegenskaper. Resultatet har blivit en människa vars karaktär ”krackelerar” hävdar Sennett. Även moderna produktionsfaktorer har i många fall lett till svårigheter i att skaffa sig ett liv och värde genom arbete. På ett modernt amerikanskt bageri som Sennett besöker har bagarnas traditionella yrkeskunnande försvunnit. Nu sköter datoriserade bakmaskiner allt arbete. Maskinerna är visserligen högteknologiska, men själva arbetet kräver bara ytliga kunskaper i datoranvändning. Bagarna har visserligen sluppit det fysiskt ansträngande arbetet – nu rör de aldrig degen – men de har förlorat kontrollen över själva arbetsprocessen.

När bakmaskinerna krånglar står bagarna hjälplösa tills en tekniker utifrån fixat problemet. Att på detta sätt förlora makten över sitt arbete får långsiktiga konsekvenser menar Sennett. Det skapar en bräcklig solidaritet mellan bagarna, hög personalomsättning och obefintlig yrkesstolthet.

Sennett har utan tvekan rätt i att arbetsmarknaden blivit rörligare och upplevs som osäkrare än för tjugofem, trettio år, men sett i ett längre perspektiv är efterkrigstidens stabila arbetsmarknad ett relativt kortvarigt fenomen i industrialismens tidsålder. Likadant kan det vara med Sennetts analyser av arbetssituationen på ett modernt bageri. Det är insiktsfullt men är det representativt eller ens ett nytt fenomen? Bagarna förlorar kanske respekten för sitt arbete med datorernas och bakmaskinernas intåg men frågan är om andra arbeten inte berikas av teknikens intåg. Dessutom har monotona arbeten som inte kräver yrkeskunnande helt försvunnit.

Sådana invändningar hindrar inte att När karaktären krackelerar är en av de mest välskrivna och intressanta böckerna om den nya ekonomin som skrivits. Filosofiska resonemang testas på verkligheten och verkligheten omvandlas till en filosofisk diskussion med en imponerande klarhet och lätthet. Det är opretentiöst och djupsinnigt på en gång.

Recension av Sennetts Den nya kapitalismens kultur

När Karaktären krackelerar. Personliga konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen.
Richard Sennett
Atlas 1999

Publicerad i Västerbottens-Kuriren 1999
Kommentar 12 år senare: Att monotona arbeten som inte kräver yrkeskunnande helt skulle ha försvunnit hade jag helt fel i...

Inga kommentarer: