söndag, september 04, 2011

Dödlig politik


Att att självmorden ökar när den ekonomiska konjunkturen försämras och sjunker i krigstider är känt sedan länge. Nu har två forskarlag funnit ytterligare en viktig faktor: konservativa regeringar leder till fler självmord.

När Margret Thatcher var vid makten steg antalet självmord till 121 per miljon invånare, vilket bara överträffades under de värsta depressionsåren på trettiotalet (135 självmord per miljon). När statistiken korrigerats med hänsyn till den ekonomiska konjunkturen (och en del andra faktorer) kvarstår att självmorden ökar med 17 procent när de konservativa har makten i Storbritannien, menar Mary Shaw som är doktor i socialmedicin vid universitetet i Bristol. Ett australiensiskt forskarlag har kommit fram till liknande resultat efter att ha granskat statistik för delstaten New South Wales.

Shawas slutsats är att runt 35 000 av de 283 431 självmord som inträffat under 45 år av konservativt styre under 1900 talet hade kunnat undvikas om arbetarpartiet i stället hade varit vid makten.

Publicerad i LO-Tidningen (2002)

SvD DN

Inga kommentarer: