onsdag, september 07, 2011

En kritik av den pseudoekonomiska agendan


Konkurrensen inom skola, vård och omsorg har inte lett till bättre service, skriver en grupp forskare från SNS på DN debatt idag. ”Inom de flesta områden har vare sig kvaliteten eller effektiviteten ökat av konkurrensen”. De påpekar också att det är märkligt att det gått tjugo år av privatiseringar i Sverige utan att effekterna undersökts vetenskapligt.

Internationellt finns det dock gott om forskning som styrker att privat företagsamhet inte är effektivare än offentligt organiserad service. Den finske ekonomiprofessorn Johan Willner granskade i slutet av nittiotalet medias rapportering om ekonomisk forskning och kom till ett mycket nedslående resultat:

“Den internationella ekonomiska forskningen ger en helt annan bild av den ekonomiska politikens förutsättningar än vad man skulle kunna tro när man läser exempelvis Dagens Nyheters debatt och ledarsida. Ledande beslutsfattare och opinionsbildare förmedlar i själva verket ett antal urbana vandringssägner, som man med ett ord skulle kunna kalla för råttpizzor.“


Det kom han fram till efter att ha gått igenom en stor mängd nationalekonomiska studier och jämföra dem med vad de stora svenska tidningarna framställer som vetenskapliga sanningar.

Vad är det då man lurar i oss? Den myt som kanske är den mest dominerande i Sverige just nu handlar om skatternas effekt på arbetskraftsutbudet. Det finns ett antal liknande i debatten mindre synliga, myter som ändå sätter sin prägel på exempelvis utbildningsväsen den, sjukvård samt närings- och trafikpolitik. En av dessa myter handlar om att den offentliga sektorn alltid är mindre effektiv som producent än privata företag.

En annan myt ser fusioner och tilltagande koncentration i näringslivet som viktiga för konkurrenskraften, samtidigt som man talar om behovet av konkurrens när det gäller allmännyttig verksamhet.

Willners genomgång av det ekonomiska forskningsläget är rena slakten på medias rapportering. Om borgliga ledarsidor verkligen brydde sig om forskningsläget skulle de i stället förespråka en socialisering av viss privat verksamhet.

Johan Willners studie En kritik av den pseudoekonomiska agendan publicerades i Studies in Ethics and Economics 4 Objektivitetsproblemet i ekonomisk vetenskap.

Redaktörer Carl-Henric Grenholm, Gert Helgesson

Ett exempel på hur svenskt näringsliv sprider myter om den offentliga sektorn: Den sjuka sjukvårdsdebatten

SvD SvD2 DN DN2 GP Expressen Aftonbladet SvD2

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket intressant! Vi behöver organiserad "mythbusting" mot högerns ledarsidor. Var går ledarskribenten plocka upp något ur mythatten så borde en journalist ringa och fråga honom: "vad menade du med det där egentligen?", "vad säger du om de här studierna som visar att det du sa är en myt?"