fredag, september 09, 2011

Lite mindre demokrati, tack


En gång i tiden gick liberalerna i spetsen för demokratiseringen i Sverige. Idag vill de se mer överstatlighet och fler regler som ytterligare begränsar demokratiskt valda regeringars makt.Om det ändå vore så att vi bytte ut demokratin mot ett väl fungerade expertvälde kunde man i alla fall fundera på saken, men som bekant är Eurosystemet byggt på lös grund. Hela bygget är feltänkt från början.

Bild via Björnbrum

Att upprepa samma sak flera gånger, och hoppas på ett bättre utfall är hur bra definition på vansinne. Dagens folkpartister är besatta av att tvinga på världen en orealistisk vision av hur den bör utformas.Folkpartiet är beredd att offra demokratin för ekonomins skull. Fick de bestämma skulle vi förlora bägge. Men frestelsen att binda fast Sverige ännu hårdare till en politisk och monetär union som gör klassisk socialdemokratisk politik olaglig är allt för stark.

SvD DN DN2 SvD2

Inga kommentarer: