fredag, september 09, 2011

Myten om valfriheten


I årtionden har det hetat att privatiseringarna var nödvändiga av ekonomiska skäl. När nu SNS i en rapport visat att det inte finns vetenskapliga skäl att tro att privatiseringarna ökat effektiviteten reagerar en del - som GP:s ledarredaktion - med irritation. Det är ju svårt att mäta sånt där, hävdar man. Och dessutom var det ju för frihetens skull man privatiserade.

Det krävs inga skäl för frihet, myser man.

Ty:

"...ökad näringsfrihet och valfrihet är tillräckliga skäl i sig för privatisering och konkurrensutsättning. Medborgarnas rätt till frihet behöver inte motiveras. Det är politiska krav på inskränkningar i medborgarnas frihet som kräver övertygande argument och sakskäl"


Det här lovtalet av friheten att få välja låter ju fint, men har privatiseringarna alltid gett oss valfrihet?

De som läser SFI, svenska för invandrare, har ingen rätt att välja skola. De får ofta gå till den skola som erbjudit sig att utföra utbildningen till minsta kostnad. I bästa fall finns det en kommunalt driven verksamhet som inte fuskar med kvalitén.Och hur stor valfrihet finns det i praktiken inom äldrevården? Hur många gamla - eller deras anhöriga - orkar ta sin säng och flytta till ett nytt äldreboende om de inte är nöjda med servicen där de är? I vissa kommuner finns det bara privata alternativ att välja bland; från samma vårdföretag kanske rent av.

Och hur är det med valfriheten att välja PPM fond eller elbolag? Det finns gott om studier som visar att folk i praktiken inte orkar med valfriheten om alternativen är för många. Hur kan en förnuftig människa välja mellan hundratals ppm fonder? Det är i praktiken rätten att singla slant man erbjuder. Och varför får man inte välja att placera sina pengar utanför börsen, om man ska ha rätt att välja?Friheten att välja elleverantör har lett till ökade elpriser. Är det verkligen så att folk helst väljer högre elpriser, bara de får välja bland massa dyra alternativ, än att ha ett billigare monopol?

Liberaler har en tendens att låta ett abstrakt försvar av frihet skymma den realt ofria situation privatiseringarna skapat.

SvD DN

För övrigt så finns det gott om internationella studier som visar att privatiseringar inte leder till ökad effektivitet. Men det är inte sånt svenska ledarsidor har betalt för att skriva.

Ett avslutat misslyckande
Högern och vetenskapen

2 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Du har missförstått det här, det är politikernas valfrihet det handlar om!

Pierre Gilly sa...

Ansvarsfrihet, då.