fredag, september 02, 2011

På återbesök i den globala byn


Det betydelsefulla med media är inte dess budskap utan hur dess olika tekniska egenskaper påverkar vårt medvetande, hävdar sextiotalets store mediagurun,
den kanadensiska kommunikationsforskaren, Marshall McLuhan i sin bok Media.

Det viktiga är inte är inte vad som sägs i tv utan hur detta mediums inneboende egenskaper förändrar vårt sätt att se på verkligheten. "Media är budskapet".

Anta, skriver McLuhan, att vi i stället för stjärnbaneret hissar en tygbit med texten "amerikanska flaggan". Trots att både symboliserar samma sak, kan tygbiten med texten inte förmedla de känslor som stjärnbaneret framkallar.

När människan slutar att vara analfabet förlorar hon också lite av förmågan att känna stamtillhörighet, vars historiesyn präglas av en primitiv tro på teknologin som historiens drivkraft. Även nationalkaraktärerna som tilldelas en betydelsefull roll när det gäller att förstå historien är ytterst beroende av folkets förhållande till media:

"England och Amerika har så länge varit utsatta för det tryckta ordets och industrialismens suggererande påverkan att de hade svårt att acceptera radion. Det tryckta ordet och industrin är mediaformer som medför intensiv visuell organisation av upplevelsefältet. De mer jordbundna och mindre visuella kulturerna på den europeiska kontinenten var däremot inte immuna mot radion. Dess stammagi var inte förspilld på dem och den gamla blodsgemenskapen väcktes åter till liv och började vibrera i fascismens tonart."


Det finns heta medium - som radio eller filmen som är så fyllda med data att de inte lämnar mycket åt publiken att fylla i, och svalare medier - televisionen, tv serieteckningen eller talet som lämnar mycket åt publiken att fylla i eftersom de är uppbyggda med förhållandevis mindre data, menar McLuhan.

Den ideografiska eller hieroglyfiska skriften är sval men det fonetiska alfabetet är hett och det gjordes än hetare genom boktryckarkonsten gav det upphov till nationalism och religionskrig på 1500 talet.

Boktryckarkonsten och den allmänna läskunnigheten är själva nyckeln till västvärldens makt och effektivitet eftersom det gjorde det möjligt att handla utan att reagera och engagera sig, om man ska tro McLuhan.

Hans definition av media är så bred att det mesta människan tillverkat kan få rum. Allt från glödlampor till kläder passar in. Tekniska hjälpmedel beskrivs som utväxter på människokroppen för att hela tiden göra tydligt hur betydelsefulla de varit för vår världsuppfattning.

En annan central tes i Media är att tv, radio, satellitkommunikation och andra tekniska uppfinningar knutit mänskligheten närmare varandra. Tekniken har stuvat om tid och rum så att det nu är befogat att säga att vi lever i en "global by".

Likt min mormor som fortfarande blir glad av att se rykande fabriksskorstenar är McLuhan förtröstansfull när det gäller den nya teknologin. Idag skrivs det inte många böcker om att människan aktiveras och kommer varandra närmare av att titta på TV.

Även om McLuhans anspråk att förklara det mesta i tillvaron ofta känns som underhållande struntprat har han helt rätt i att medias olika tekniska egenskaper påverkar tekniken. När jag recenserade den här boken 1999 avslutade jag med att hävda att media nu inte bara kommit ifatt McLuhan (som det stod på bokens omslag), utan att den också sprungit ifrån honom. Men som internet utvecklats sedan dess - bloggen är ett exempel - är jag inte längre lika säker. Över fyrtio år efter att den först publicerades, är Media fortfarande en angelägen bok.

Media
Marshall McLuhan
Norstedt

I samma serie: Informationssamhällets högsta stadium

Marshall McLuhan hundra år: En försenad födelsedagsgratulation

Recensionen är ursprungligen publicerad i Kristianstadsbladet

1 kommentar:

Björn Nilsson sa...

Men det finns ju väldigt kraftfulla varningar hos McL om att vi måste förstå den nya tekniken för att behärska den, annars kan det gå åt h-e. Vi måste kunna klara av att vårt centrala nervsystem åker ut på de elektroniska vägarna runt hela Jordklotet, annars bryter vi samman. Och för att göra det måste vi inse vad som händer. Jag uppfattar "Media" som en tidig varningsskrift om såväl faror som möjligheter. Samt att den innehåller en massa intressanta uppslag åt olika håll.