måndag, oktober 10, 2011

"Fri marknad är en omöjlighet"


Länge var det socialister av olika schatteringar som ivrigast kritiserade tron på den fria marknadens fördelar, men det finns även liberala kritiker som finanshajen Georg Soros.

En av George Soros husgudar är den brittiske idéhistorikern John Gray, verksam vid London Schools of Economics, vars bok, False Dawn The delusions of global capitalism, skapade debatt ute i Europa när den först publicerades i slutet av nittiotalet.

Enligt Gray har ett antal västmakter med USA i spetsen de senaste tjugo åren direkt eller indirekt genom internationella organisationer som IMF eller världsbanken, försökt skapa en global fri marknad. Sovjetunionens fall har fått amerikanarna att dra den felaktiga slutsatsen att de vunnit ideologiernas krig.

Men att planekonomierna visat sig vara både en ekonomisk och humanitär katastrof, betyder inte att laissez-faire och fria marknader är ett lyckat recept. I själva verket är marxism-leninismen och tron på den fria marknaden två sidor av samma falska mynt med rötter i samma (västerländska) upplysningstänkande, menar Gray. Både marxister och marknadsanhängare blundar för det mänskliga lidande som deras förverkligade idéer leder till, och bägge föreställer sig att alla mänskliga kulturer kommer att ersättas av en universell kultur.

En historisk granskning av laissez-faire visar att fria marknader är lika onaturliga som planekonomier, anser Gray. Den liberala filosofen Friedrich von Hayek hade fel när han hävdade att fria marknader uppkommer genom en långsam evolution som staten inte har någon del av. Sanningen är den motsatta: fria marknader är en statlig, konstgjord produkt medan reglerade marknader uppstår spontant. Nyliberal politik som syftar till både en fri marknad och en minimal stat är därför en omöjlighet, hävdar Gray och pekar på att statliga skatter och utgifter i Storbritannien var högre efter arton år av nyliberal politik än någonsin tidigare.

På kort sikt är den amerikanska typen av fri marknad effektivare än europeiska eller asiatiska sociala marknader, även om sociala marknader är effektivare - och mer humana - i det långa loppet. Därför måste världens sociala marknader reformeras eller gå under, skriver Gray

Ändå leder globaliseringen inte till att världen omvandlas till ett homogent marknadsliberalt samhälle. Det finns många olika kapitalismer och lösningen på tredje världens utvecklingsproblem ligger i att man erkänner att varje land har en egen utvecklingsväg att följa. Västvärlden måste inse att den inte sitter inne med alla sanningar, anser Gray.

Publicerad i Arbetet (1999)

John Gray
False dawn: The delusions of global capitalism
Granta

SvD SvD2 DN

Inga kommentarer: