lördag, oktober 15, 2011

Röstning genom lottdragning


Vore det upp till mig så skulle rösträtten avskaffas. Ur demokratisynpunkt vore det bättre om politiska ämbeten lottas ut. Lottning är, som jag skrivit i en krönika tidigare, den ideala formen för val i en demokrati. Den franske 1700 tals filosofen Charles Louis de Secondat de La Brède et de Montesquieu, ägnar några rader åt röstning genom lottning i sitt klassiska verk Om lagarnas anda, Montesquieu noterar att antikens tänkare kompromissat i frågan för att öka effektiviteten i beslutsfattandet.

"Röstning genom lottdragning är utmärkande för demokratins natur, röstning genom val för aristokratins. Lottning är ett valsätt som inte bedrövar någon. Den lämnar åt varje medborgare en rimlig förhoppning att få tjäna sitt land. Men eftersom den i sig själv är bristfällig, är det i dess reglerande och dess förbättrande som de stora lagstiftarna överträffat varandra.

Solon införde i Athen att alla militära befattningar skulle tillsättas genom val men att senatorer och domare skulle utnämnas genom lottning. Han beslöt att civila ämbeten som krävde stora utgifter skulle tillsättas genom val och de övriga genom lottning.

För att göra lottningen bättre införde han dock regeln att man inte skulle kunna välja annat än bland de som anmälde sig, att den som blev vald skulle granskas av en domare och att var och en skulle kunna anklaga honom för att inte förtjäna att bli vald; detta system innehöll samtidigt något av både lottning och val. När man avslutat sin ämbetsperiod måste man utstå en ny dom över det sätt på vilket man skött sig. Oskickliga personer borde hysa åtskillig vedervilja mot att ställa sitt namn till förfogande för att komma ifråga om lottning."

Inga kommentarer: