söndag, oktober 16, 2011

Rousseau om val genom lottdragning


”Röstning genom lottdragning är utmärkande för demokratins natur” säger Montesquieu. Jag instämmer men varför är det så? ”Lottning”, fortsätter han, ”är ett valsätt som inte bedrövar någon. Den lämnar åt varje medborgare en rimlig förhoppning att få tjäna sitt land.” Men det är inga skäl.

Betänker man att utnämningen av ledare är en funktion som tillkommer regeringen och inte suveränen, ser man varför lottning mer tillhör demokratins natur, för i demokratin är förvaltningen desto bättre ju färre åtgärder som vidtas.

I varje riktig demokrati är de ledande befattningarna inte någon fördel utan en tyngande börda, som det är orättvist att lägga mer på en enskild person än en annan. Det är bara lagen som kan lägga denna uppgift på den person som lotten faller på. Ty då är villkoren samma för alla, valet är inte beroende av någon människas vilja och det finns ingen enskild tillämpning som fördärvar lagens universella karaktär.

(…)

Att utse ledare genom lottdragning skulle inte ha nämnvärda olägenheter med sig i en verklig demokrati, där allt är lika, både i fråga om seder och färdigheter och i fråga om grundsatser och tillgångar, och där det följaktligen blir närmast likgiltigt vem som utses. Men som jag redan sagt finns det inte någon verklig demokrati.

När man blandar val och lottdragning bör val användas för att tillsätta de poster där det krävs speciella färdigheter som till exempel militära befattningar. Lottdragning passar för de poster där det räcker med sunt förnuft, rättvisa och självständighet som till exempel befattningar inom rättskipningen; ty i en stat som är välorganiserad är dessa egenskaper gemensamma för alla medborgare. ”

Ur Jean-Jacques Rousseaus Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder

2 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant inlägg. Förstår jag ditt sista exempel rätt om jag tror att du menar (eller; Montesquieu) att rättvisa endast kräver sunt förnuft? Om ja, så måste jag starkt påpeka faran med detta genom ett exempel; Häxjakten :)

Pierre Gilly sa...

Kanske menar Rousseau att rättvisa, demokrati och förnuft är som treengheten: tre delar av något som egentligen är ett. Här finns hursomhelst en massa trådar...