onsdag, februari 08, 2012

Är Iran Israels framtid?
De var klädda som koncentrationslägerfångar. De hade judestjärna på bröstet och bar handklovar. Barn poserade som på kända foton från nazisternas judeförföljelser. Det var en grupp ortodoxa judar som demonstrerade i Jerusalem.

Den här typen av trivialiseringar av förintelsen är vanlig inom alla politiska och religiösa läger i Israel. 1967 års gränser kallas ibland för ”Auschwitz gränsen”, judiska bosättare på västbanken kallar regelbundet israeliska soldater för nazister och politiska motståndare kan liknas vid Hitler.

Sedan ett par månader tillbaka har konflikten mellan religiösa och sekulära judar tilltagit. De ortodoxa judar som klädde ut sig som lägerfångar var upprörda över att sekulära judar försöker avskaffa de könssegregerade bussar som betjänar vissa kvarter.
Tidigare har ortodoxa judar skapat rubriker genom att deras tidningar retuscherat bort kvinnliga israeliska ministrar från fotografier. Nu har de har de också börjat angripa kvinnor de anser klär sig osedligt.

Israelisk tv gjorde nyligen ett reportage om åttaåriga Naama Mergolis som är rädd för att gå hem från skolan för att ”elaka människor” som vill skada henne väntade utanför. Religiösa fanatiker svär, spottar eller attackerar fysiskt flickor och kvinnor som inte följer deras klädkoder.

När Tanya Rosenbit, vägrade att sätta sig på den för kvinnor anvisade platsen längst bak i en buss, väckte det en sådan vrede bland ultraortodoxa judar att polisen fick tillkallas. Rosenbit har jämförts med Rosa Park, den svarta kvinna som satte sig på en plats reserverad för vita i en buss i det segregerade Montgomery 1955. Skillnaden mellan den amerikanska södern är att de som vill upprätthålla segregationen i Israel uppfattar sig själva som offer.

De sekulära israelerna anklagar i sin tur de ortodoxa för att vilja göra israel till ett ”judiskt Iran”. Iran är ett perfekt objekt för israeliska judar att projicera sin egen rädsla för skillnader, hävdar Haggai Ram som är professor i mellanöstern studier vid Ben Gurionuniversitet. Den ortodoxa minoriteten ses ett hot mot Israels västerländskhet.

Ram har skrivit en bok där han jämför och förklarar Israel utifrån Iran: Iranophobia the logic of an Israeli Obsession (Stanford University press). Han påpekar att Israel och Iran har en annorlunda syn på det sekulära och religiösa än andra stater. I likhet med Iran som förklarat sig vara en islamsk republik kräver Israel att omvärlden erkänner Israel som en ”judisk stat”.

Ram menar att Israels fixering vid Iran beror på ”motsägelser och misslyckanden” i den judiska statens modernisering. Många Israeler ser sig själva som ett stycke Europa i mellanöstern. Den tidigare israeliska premiärministern Ehud Barak beskriver detta med att man är en ”en villa i djungeln”. Nu menar allt fler sekulära judar att djungeln tagit sig in i villan. Europeiska medelklassjudarnas känner oro och ångest inför en religiös och etniska underklass där det inte är ovanligt med sju åtta barn per familj.

Ram menar att det finns inrikespolitiska spänningar som förklarar hysterin med vilken det Israeliska samhället ser på Iran. Hot formas inte bara kring skillnader utan också kring likheter. Sekulära israeler är rädda för att Iran är Israels framtid.

DN Amnesty

1 kommentar:

Iran och politik sa...

Tack för ett mycket intressant inlägg. Din blogg hamnar bland mina favoriter.