torsdag, februari 23, 2012

Smålandspostens ideolog


Ledarskribenter hör till vår tids ideologer. De diskuterar hellre abstrakta principer än konkreta händelser. Ja, verkligheten är onödig. Martin Tunströms ledare i dagens Smålandsposten är ett rätt typiskt exempel.

”Tror vi på demokratin - och vi vet att demokratier aldrig krigat med varandra - är det också naturligt att demokratier tillåts försvara sig. ”

Är ett lands självförsvar beroende av att det är en demokrati? Har demokratier alltid rätt när de krigar mot ickedemokratier? Menar Martin Tunström att USA gjorde rätt i att kriga i Vietnam och att vietnameserna gjorde fel när de försvarade sig?


”En demokrati kan dessutom vara förpliktigad att militärt stoppa folkmord, vilket kan kräva tunga vapen.”

Hur ska man se på det demokratiska Frankrikes ockupation och massakrer i Algeriet efter andra världskriget? Hur ser Tunström på det faktum att demokratin USA till exempel allierat sig med folkmördarna röda khmererna medan det var diktaturen Vietnam som militärt stoppade folkmordet?

osv osv...


2 kommentarer:

Anonym sa...

Intressanta iaktagelser. Men Ni bör förstå att denna typ av frågor är tabu och bara det att ställa frågor som dessa gör att man kan bli ombedd att lämna Sverige.

Jon Brunberg sa...

"Den demokratiska freden" är för det första - som t.ex. Münkler påpekat - något man skall använda med försiktighet och utan essentialism (att det är demokratins natur som gör att demokratier inte går i krig med varandra). F.ö. finns det demokratier som krigat mot varandra, men det är en annan historia.