torsdag, april 19, 2012

Frihandel eller rättvis handel?


Frihandel ska utveckla Afrika deklarerar den folkpartistiska EU parlamentarikern Olle Schmidt i Kristianstadsbladet.

Schmidt hävdar att problemet med frihandel skulle vara förlorade tullinkomster. Det är typiskt för politiker att ta upp marginella invändningar, och inte låtsas om de verkliga.

Hur har Schmidt tänkt sig att en fattig bonde i Afrika ska kunna konkurrera med det mekaniserade jordbruket i norr? Hur ska en bomullsodlare i Burkina Faso, med en inkomst på 250 dollar om året på sin lilla plätt, som saknar pengar till bra utsäde, bevattning och traktor kunna konkurrera med sin kollega i Kalifornien, som verkar på hundratals hektar och har tillgång till modern teknik?

Jordbrukare i norr har inte bara fördelen av att ha maskiner: en stor del av deras inkomst kommer från staten. EU, USA och andra rika länder subventionerar sitt jordbruk med hundratals miljarder dollar om året. En europeisk ko får i genomsnitt två dollar om dagen i subventioner. Mer än hälften av alla människor i utvecklingsländer tjänar mindre.

Genom subventionerna så kan USA och EU i praktiken styra världsmarknadspriset på socker, bomull och vissa andra viktiga grödor.

Om Schmidt ville hjälpa de allra fattigaste bönderna i världen, i stället för att springa de stora livsmedelsbolagens ärenden, så krävs en helt annan politik. Norra halvklotet bör fasa ut subventioner på socker, bomull och vissa andra produkter. Vi bör låta fattiga länder skydda sina hemmamarknader men låta dem exportera fritt till oss. Vi bör hjälpa dem att investera i sitt jordbruk, och förhindra att korrupta ledare i tredje världen för över sina länders rikedomar till banker i norr.

Det Schmidt och andra låtsasliberaler kallar frihandel är bara en ny form av övergrepp. Mellan de rike och den fattig är som den franske 1800 talsprästen Jean Baptist Henri Lacordaire påpekat ”friheten som förtrycker och lagen som befriar”. I stället för frihandel behövs en rättvis handel.

Liknande post: På de rika ländernas villkor

Bild Njuguna

ST

2 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Jag skulle vilja hävda att du gör samma fel som folkpartisten, om än kanske inte lika flagrant. För problemeet med frihandel är inte att en fattig bonde inte kan konkurrera med en rik, det är att inget land kan bli rikt utan industri. Och det kräver att denna industri skyddas i sitt uppbyggnadsskede.

Inget land har blivit industrialiserat utan skydd, eller "protektionism" som det kallas som om det vore något fult. England blev det inte på 1600-talet, Tyskland och USA blev det inte på 1800-talet, Japan, Sydkorea och Kina blev det inte på 1900-talet.

Beskrivs enkelt och slagkraftigt i flera böcker av Ha-Joon Chang.

Pierre Gilly sa...

Jan: Jag menar inte att fattiga länder ska ge upp tullar på industrivaror eller ens livsmedel. När man skriver kort får man välja bort en del, och här berör jag inte det klassiska problemet med hur man industrialiserar ett bondesamhälle. Och hade jag en bra lösning skulle jag skriva något längre om det...

Länken - På de rika ländernas villkor - går till en recension av en av Changs böcker.