onsdag, april 11, 2012

Moderat nyspråk


Den svenska skolan är på rätt väg hävdar Margareta Pålsson moderat ordförande i riksdagens utbildningsutskott och Patric Åberg (2/4). Och så berättar hon om "färska siffror" som visar på ” ett sjunkande antal behöriga till gymnasieskolan” och att det blivit allt viktigare att ha välutbildade föräldrar för att klara skolan.

Menar Pålsson och Åberg att målet är ökad segregation? Eller menar de att det är de ”mycket omfattande utbildningsreformer som genomförts” som ska lösa skolans problem.

Men utbildningsministerns stora reform: legitimation för lärare, har lagts på is. Kanske tänker Pålsson och Åberg på regeringens nya betygssystem som redan börjat gälla, utan att lärarna fått information om hur det fungerar. Bortsett från ämnet slöjd där bedömningsstödet är färdigt.

Trots att fem år av borgerlig skolpolitik alltså gjort att skolan nu är på allt mer rätt väg så ska moderaterna ändå tillsätta en arbetsgrupp bestående av hundra (moderata?) lärare för att skapa en skola i ”världsklass”.

I början av nittiotalet – när svenska elever låg betydligt bättre till jämfört med andra länder – så talade den moderata skolministern Beatrice Ask om att målet var att skapa ”Europas bästa skola”. På frågan hur det gick ihop med att regeringen Bildt samtidigt drog in ett antal miljarder svarade Ask bara att hon vägrade ha andra ambitioner.

Idag säger Margareta Pålsson att ”Sverige ska ha världens bästa skola”. Och för att lyckas med det erbjuder hon, inte mer resurser, utan ”lyhördhet”.

Publicerad i KB

Tidigare inlägg i samma serie: Pålsson lär knappast själv ta ett lärarjobb

GP Aftonbladet
SvD SvD2

Inga kommentarer: