torsdag, maj 03, 2012

Den dolda dagordningen


Reportern John Pilger skriver i denna bok från 1998 om skeenden i Burma, Irak, Vietnam, Kambodja, Sydamerika, Östtimor och labours Storbritannien. Det är faktaspäckade, dramatiska redogörelser för hur kampen för mänskliga rättigheter bedrivs i dessa länder och det ges en sorglig bild av västerlandets roll i detta. Författaren har trettio års erfarenhet av journalistik från oroliga platser i tredje världen. I Sverige publiceras hans artiklar i Aftonbladet.

Ett centralt avsnitt handlar om hur striden mellan tidningsmogulerna Robert Murdoch och Robert Maxwell krossade den anrika tidningen The Mirror. Folklig journalistisk ersätts av kommersiellt betingad populism i takt med att koncentrationen på mediamarknaden gör branschen allt girigare, hävdar författaren. Som titeln antyder sätter boken etablerade föreställningar på spel. Den vänder sig till alla som är intresserade av politik och nutidshistoria.Den dolda dagordningen Reportage från bedrägeriernas tidsålder.
Ordfront
Översättning från engelska av Hans O Sjöström
Orginaltittel: Hidden agendas, 633 sidor.

Inga kommentarer: