fredag, maj 04, 2012

Den mörka kontinenten


Den mörka kontinenten är ingen vanlig historieskrivning utan snarare en serie tematiska essäer som problematiserar den europeiska historien. Mark Mazower, som är professor i historia vid universitetet i Sussex, har konsekvent undvikit att tolk historien utifrån nutiden. För honom är det ingen självklarhet att den liberala demokratin skulle överleva både kommunismen och fascismen. I stället för att avfärda dessa totalitära ideologier som besläktade galenskaper eller illusioner ser han dem som försök att lösa sin tids problem. Författaren kritiserar den idétradition som identifierar det europeiska med frihet och medborgerliga fri- och rättigheter trots att kontinenten formats av våldsamma konflikter. Han påminner om att inga liberala demokratiska och multikulturella stater har visat sig stabila sedan första världskriget. Det är en originell bok som är full av kontroversiella men väl underbyggda tolkningar. Författaren skriver pedagogiskt utan att förenkla. Boken kan därför läsas med behållning av både historiker en intresserad allmänhet.

Den mörka kontinenten Europas nittonhundratalshistoria(utgiven år 2000)
Mark Mazower
Översättning från engelska av Gunnar Stensson
Förlag Daidalos
Originaltitel Dark Kontinent


Inga kommentarer: