lördag, maj 05, 2012

Handbok i att minnas ett sekel


Hör en rulle av märket Edet hemma på museum? Vilka vardagsföremål är värda att bevara för eftervärlden och hur gör man det? Vilken miljö krävs för att föremål inte fara illa? Frågorna ställs i Sveriges hembygdsförbunds skrift 1900-talet Handbok att minnas ett sekel. I femton personligt hållna bidrag berättas om allt från våra industriminnen, slang bland industriarbetare till olika klistersorters historia. Författarna arbetar inom media eller är akademiker med anknytning till museivärlden. TV producenten Jan Bergman ifrågasätter om människor om hundra år kommer att kunna se rörliga bilder från vår tid på samma sätt som vi har tillgång till gatubilder från slutet på 1800-talet. Dagens videoteknik är inte lika beständig som filmen. Boken som är illustrerad med foton i färg och svartvitt innehåller praktiska råd för dokumentation av vår samtidsmiljö och vänder sig till den lokalhistoriskt intresserade allmänheten.

1900-talet Handbok i att minnas ett sekel
Red. Gunilla Lindberg
Sveriges hembygdsförbund (Bygd och kultur 1998)

Inga kommentarer: