söndag, maj 06, 2012

Kameran i krig


Kameran i krig. Den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, utgiven år 2000, är en doktorsavhandling från JMK som bygger på en analys av 1183 bilder som publicerats i DN, SvD, Expressen, Aftonbladet och Vietnambulletinen under Vietnamkriget. Författaren menar att de fotografier som publicerats i dagstidningarna förmedlar en bild som i hög grad överensstämmer med den amerikanska regeringens syn på kriget. Hon ifrågasätter den utbredda uppfattningen att var avslöjande bildjournalistik som vände opinionen mot kriget. En annan av avhandlingens slutsatser är att de demokratiska dagstidningarna inte förmedlade en mer nyanserad bild av kriget än Vietnambulletinen som tillhörde extremvänstern och fick sitt bildmaterial från det kommunistiska Nordvietnam. Både dagstidningarna och Vietnambulletinen anonymiserar, dehumaniserar och objektiverar sina fiender medan den egna sidan skildras som mänskliga individer med positiva egenskaper, menar författaren. Avhandlingen är ett betydelsefullt bidrag till svensk mediaforskning och relativt lättläst.

Den avslutas med en sammanfattning - som brukligt är med avhandlingar - med en sammanfattning på engelska. De sista raderna lyder:
"What my study has shown i particular is that even liberal democratic Western media seem to function as propaganda machines of some sort, in the sense that press photographes confirm and reproduce deeply rooted cultural myths and values. It seems appropriate to say that the media - rather than revealing the world - project onto it ideologically clorored pictures. My ambition hace been to bring these underlaying patterns up into the light so we can better relate to them."

Kari Andén-Papadopoulos
Kameran i krig. Den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press.
Brutus Östlings förlag

1 kommentar:

Kerstin sa...

Fast som jag minns saken så började svenska media med pro-USA-pro-Vietnamkrigsskriverier men fram mot slutet av 60-talet och början av 70-talet kom de att skriva alltmer USA-kritiskt och Vietnamvänligt om kriget. Men det kanske var skillnad mellan bilder och texter.

Jag minns i alla fall hur jag hade känslan av att hela svenska folket var mot Vietnamkriget kring 1968-70, och det torde ha berott på det stora medias sätt att skriva om det och TV:s behandling av kriget. Jag blev i alla fall USA-kritisk pga medias skriverier om kriget. Någon annan informationskälla som nästan alla tog del av fanns ju inte. Vietnambulletinen var ju ingens stor tidning precis och jag läste den inte alls.