torsdag, maj 03, 2012

Marx i cyberspace


Frågan hur demokratin ska kunna förnyas är central i den norske samhällsdebattören Erling Fosses bok Marx i Cyberspace från år 2000. Det är den nya informationsteknologin och de digitala nätverken som är utgångspunkten för hans resonemang. Författaren menar bland annat att den politiska och ekonomiska makten förskjuts från nationalstaten till stadsregionerna. Språket är enkelt och här finns många fyndiga formuleringar. Trots detta är det ibland svårt att följa Fossens (enligt bokens förord "en fritänkande nomad") resonemang. I likhet med många andra som försöker analysera hur framtiden kommer att se ut koncentrerar han sig så mycket på nya trender att han glömmer det som förblir detsamma. Det betyder inte att Fossens bok skulle vara dålig. Tvärtom. Författaren gör många enskilda intressanta iakttagelser som kan roa eller oroa den politiskt intresserade allmänhet som boken vänder sig till.

Marx i cyberspace Ett manifest
Erling Fossen
Översättning från norska av Sven Rånlund
Förlag: Kogeröd Barr

Inga kommentarer: