torsdag, maj 03, 2012

Palestina Ett hemland nekas


Palestina Ett hemland nekas är en enkelt skriver guide till den israelisk-palestinska konflikten utgiven 1998. Boken sammanfattar det palestinska folkets historia från 3000 talet före Kristus till det sena nittiotalet. Den är välskriven men dåligt korrekturläst. Många komplicerade historiska problem avhandlas i korta kapitel på sammanlagt hundra sidor. En förtjänst hos boken är, som professor Joachim Israel skriver i sitt förord, att den är skriven ur ett perspektiv som är underrepresenterat i den svenska litteraturen: palestiniernas. Intressant är också appendixet på trettio sidor som innehåller FN resolutioner, Balfourdeklarationen, Camp David-avtalet och andra historiska dokument av betydelse för förståelsen av den palestinsk-israeliska konfliktens utveckling. Författaren, Abdel-Qader Yassin, har varit forskningschef vid PLO:s planeringscentrum i Beirut och Tunis. Yassin har tidigare skrivit ett tiotal böcker i ämnet. Boken är illustrerad med kartor och vänder sig till en intresserad allmänhet.Palestina Ett hemland nekas
Abdel-Qader Yassin
Invandrarförlaget

1 kommentar:

Dessa mina minsta bröder sa...

Ett tips att få veta mer om Palestinas historia är TV-serien " The Promise " som nu går på Svt serien är värld att se, det är en del av Palestinas historia som den stora allmänheten inte fått ta del av i ett TV Drama tidigare The Promise- Om Brittiska Palestinamandatet tre sista år