torsdag, maj 03, 2012

Priset för att leva


Priset för att leva (utgiven 2001) är en stridsskrift mot dammbyggena vid floden Narmada i centrala Indien som kommer att sätta 4000 kvadratmeter naturvuxen lövskog under vatten och fördriva ett stort antal människor. Det senaste halvseklet har 50 miljoner människor - oftast kastlösa och stamfolk - tvingats lämna sina hem och sin jord sedan marken dränkts till följd av dammbyggen. Arundhati Roy hävdar att dambyggena varken producerat den el som utlovats eller bidragit till konstbevattningen i den utsträckning som beräknats. Däremot har mycket mark blivit vattensjukt och ytterst få av de människor som förlorat sina hem och sina inkomster har fått någon kompensation. Att de stora dammprojekten är populära förklarar Roy med mutor och att världsbanken i princip alltid godkänner lån i detta syfte. Roys debutroman, De små tingens gud (1998) översattes till fyrtio språk och sålde i miljoner exemplar. Som debattör förenar Roy analytisk skärpa med stor retorisk talang.

Priset för att leva
Arundhati Roy
Bokförlaget Nya Doxa

Inga kommentarer: