tisdag, maj 08, 2012

Snöbollseffekt i Israels tjänst


”Holocaust började med bojkott av judiska butiker och slutade med dödsläger”
. Så börjar den här annonsen från The David Horowitz Freedom Center som publicerades i New York Times för några veckor sedan.

Resonemanget är ett fint exempel på vad som brukar kallas snöbollseffekt eller sluttande planet. Det är en ett ologiskt sätt att argumentera som går ut på att man bygger upp kedjor av tvivelaktiga orsakssamband. Det är ytterst användbart om man vill avleda läsarens uppmärksamhet.

Vapenanhängare i USA hävdar ibland till exempel att förbud mot att bära vapen är första steget mot ett totalitärt samhälle. Det finns en engelsk barnvisa som illustrerar snöbollseffekten rätt väl:




For want of a nail the shoe was lost.
For want of a shoe the horse was lost.
For want of a horse the rider was lost.
For want of a rider the battle was lost.
And all for the want of a horseshoe nail.



I annonsen hävdas också att gamla föreställningar om blodsförtal (sådana där judar anklagas för rituella mord på barn) lever vidare som kritik mot att Israel dödar palestinska barn. Man hävdar att krav på bojkott av israeliska produkter leder till mord på judar och kräver också att de som förespråkar bojkott ”måste hållas ansvariga för konsekvenserna av sitt hat”.

Annonsen publicerar även en lista på amerikanska universitetsprofessorer som man menar offentligt bör skämmas ut.

En av de utpekade akademikerna är dr Julio Pino från Kent State University. När jag bad honom kommentera annonsen svarade han så här:
"David Horowitz's advertisement is an act of desperation. He knows the movement for solidarity with Palestine is growing in academia, hence the only trick he can resort to is the canard that all those who resist Israeli apartheid are anti-semites. Most Americans will not fall for such silly propaganda, nor does it intimidate me or any other professors I know. But, the ad does pose an attack on free speech, since the implication is that only one voice should be heard on the Palestinian-Israeli question, namely the Zionist side. The agenda here is nothing less than a purge of dissidents from academia. Will it succeed? No. Americans are ready to stand up for free speech and dialogue, which is the only way to bring out the truth on the daily sacrifice and struggle of the Palestinian people."
dr Julio Pino påpekar att han inte talar för Kent State University.

snöbollseffekt eller sluttande planet


DN DN2 NWT

4 kommentarer:

martin sa...

Sluttande plan argument anser jag vara synnerligen efterblivna när det gäller händelser som vi kontrollerar. Det är ett mekaniskt synsätt på människan. Det är som extremisters extrapolerande till ytterligheter i exempelvis statistik, det är att inte förstå trender och mottrender, differentialekvationer som uppstår till följd av dessa.

Per A. sa...

Innebär deta att Horowitz anser att han själv är för folkmord på både kubaner och iranier?

För jag har svårt att tänka mig att han är mot embargot mot Kuba och det kommande oljeembargot mot Iran...

Kerstin sa...

Märkligt med alla dessa gamla vänstermänniskor som plötsligt gör helt om och blir maniskt reaktionära, rent fascistiska ibland. David Horowitz var en vänsterperson i min ungdom, som skrev en hel del som var väldigt bra. Idag är han en rabiat antisocialist, en USA:s Göran Skytte.

Pierre Gilly sa...

Kerstin: de var väll som Myrdal påpekat rädisor: röda utanpå, vita invändigt.