söndag, maj 06, 2012

Sverigefinnen tiger på två språk


Finnen presenterar hellre fakta än han går in i en debatt. Han pratar mindre och tål längre perioder av tystnad än svensken. Svenska familjer betonar moral och etik i diskussionerna medan finnar kommenterar bordsvanor.

Det menar i alla fall Marja-Terttu Tryggvarsons sin avhandling Language – mirror of culture. A case study on language socialization with Finns living in Finland and Sweden and Swedes living in Sweden.

Tryggvarson har videofilmat ett antal familjer i Finland och Sverige kring middagsbordet för att kolla vad och hur folk pratar. Även efter att finska mödrar bott tjugo år i Sverige kvarstår skillnaderna i språkanvändning. En sverigesvensk tiger men svenskfinnen tiger mer och på två språk.

Svenska lärare som tycker att elever med finsk bakgrund är oengagerade i klassens diskussioner har all anledning till att titta närmare på Tryggvarsons avhandling.
Marja-Terttu Tryggvarson
Language – mirror of culture. A case study on language socialization with Finns living in Finland and Sweden and Swedes living in Sweden. (2002)
Stockholm Institute of Edicational press

Inga kommentarer: