tisdag, september 04, 2012

Moderat med egen åsikt!


Kors i taket: det finns en moderat som vågar ha en egen åsikt. Idag har riksdagsmannen Mats Johansson en artikel på DN debatt där han kritiserar svensk och europeisk försvarspolitik. Oavsett vad man tycker i försvarsfrågan är det bra att folkvalda på det här sättet vågar gå emot partipiskan och vädra sina åsikter.

Mats Johnsson gör också en observation om hur Europa diskuterar försvarspolitik nuförtiden. Det är inte omvärldsanalysen som styr budgeten, utan budgeten som styr omvärldsanalysen.
Någon på NATO högkvarteret har sammanfattat inställningen så här: ”Vi kan inte försvara Baltikum. Alltså finns inget ryskt hot.”

Men så här omvänt resonerar man också i Sverige menar Mats Johnsson:

”Dess värre är logiken inte förbehållen någon enstaka figur i Natobyråkratin. Logiken känns igen från svensk försvarsdebatt. 2004 års försvarsberedning konstaterade att vår insatsförmåga var låg och att organisationen led av system- och strukturfel. Detta bestämde synen på det ryska hotet”

Bloggaren Wiseman´s Wisdom
hade ett utmärkt inlägg i SvD för några dagar sedan där även han kritiserade det faktum att man baserar omvärldsanalys efter budgeten.

Mats Johnsson har inga tunga uppdrag inom moderaterna. Efter det här inlägget lär han knappast få plats i något utskott eller någon annan form av befordran. Frågan är snarare hur länge han kan behålla sin riksdagsplats. Ska man göra karriär inom moderaterna ska man vara fullständigt lojal mot partiledningen. Egna åsikter är ses som förräderi. Det är en absurd ordning som sorterar undan folk med åsikter, tankeförmåga och samvete samtidigt som knähundar som Hans Wallmark befordras.

Den som vill veta mer om hur partipiskan fungerar inom moderaterna (och delvis också våra andra riksdagspartier bör läsa det här: Årets viktigaste bok Och Sex, lögner och vapenaffärer


Inga kommentarer: