måndag, oktober 01, 2012

Om det korrekta i att hänga en neger

I den franska upplagan av Tintin i Amerika säger mannen på bilden: "Vi hängde genast sju negrer men den skyldige kom undan".


För vissa förlag och översättare är det här inte okey. I den amerikanska versionen har negrer ändrats till fellers som är slang och på svenska närmast motsvaras av Svensson. Att det amerikanska förlaget censurerat originalet på det här sättet kan ha olika skäl. Kanske tyckte man att det var rasistiskt att använda ordet negrer. Att bara byta ut negrer mot svarta är ju inte heller bra: då framstår ju amerikaner i allmänhet som en rasistisk mobb. Och rasister som inte tycker om att svarta skildras som oskyldiga offer har naturligtvis också skäl att jubla över den här typen av censur. Ska man dra slutsatsen att censur är bra för alla eller är det kanske så att schablonbilder inte nödvändigtvis i sig behöver vara en dålig sak?


2 kommentarer:

martin sa...

Precis, nu har jag inte läst tintin på himla massa år. Men som jag minns det gjorde han aldrig något rasistiskt han skildrades dock i en rasistisk värld.

Jag buntade ihop det där infallet om Tintin med vanlig rasistisk antirasism. Då den ofta försöker lägga locket på vad gäller skildringar av en rasistisk värld, en sorts antirasism som med nya ord och locket på för skildringar av rasism, vill sopa det hela under mattan, vill att vi skall låtsas att problemet är löst. För problemet kan väl aldrig vara skildringen av rasism, det är avsikten med skildringen som är det avgörande, men det blir för abstrakt för idioter, lättare då att leta efter ordet neger.

Intentionstolkning är det tydligen ingen som lärde sig i skolan längre. Det var det första man gick igenom i filosofin och återkom ständigt i uttolkning av exempelvis moralfilosofiska texter.

Ördög sa...

Också i Karin och Allan Janzons gamla svenska översättning av "Tintin i Amerika" förklarade mannen att sju negrer hade hängts. I Björn Wahlbergs nya tolkning heter det att man hängt "sju luffare"!

Samma fenomen återkommer två sidor längre fram i skildringen. Där lyssnar en försupen sheriff på en nyhetssändning i radio. Dygnets händelser rekapituleras, och i originalet och den janzonska tolkningen får man veta att "44 negrer har lynchats". Men Wahlberg har bytt ut även dessa mot luffare.

Den här sortens "sanering" av språket känns obegriplig och irriterande. Allmänt taget är
Wahlbergs översättning levande och uttrycksfull, och dessutom ytterst verkligehtstrogen. Wahlberg översätter också de formuleringar som de tidigare översättarna hoppade över eller skrev om. Till exempel hade Janzons censurerat mycket av Nestors fördomsfulla prat om zigenare i "Castafiores juveler" - av omtanke om de små läsarna kan man förmoda. Wahlberg låter Nestor uttrycka sig helt oförblommerat.

Vidare har Wahlberg försett alla album med ett utförligt förord, där han redogör för historiens bakgrund och dess historiska och kulturella kontext. En nog så betydelsefull konsumentupplysning!

Just därför förvånas man extra mycket över varför Wahlberg just i det här sammanhanget har bytt ut ett ursprungligt ord mot något mer politiskt korrekt. Pågår det en kampanj för att eliminera ordet "neger" ur vårt svenska språk? Det räcker inte med att utmönstra ordet ur dagens språkbruk. Även gamla texter, från en tid då ordet inte hade samma klang som idag, ska skrivas om. Inget får påminna kommande generationer om att "neger" en gång i tiden var ett fullt gångbart ord. Är det det som är syftet med dylika nytolkningar?