söndag, december 09, 2012

EU som kolonialprojekt


Idag publicerade DN kultur en artikel som ifrågasätter föreställningen att EU skulle vara ett fredsprojekt. Artikeln lyfter fram delar av historien som normalt förtigs. "Det som skulle ena Europa var en gemensam exploatering av Afrika – och projektet hölls vid liv ända in på 1960-talet", skriver Stefan Jonsson och Peo Hansen. Den här välunderbyggda artikeln borde väcka debatt men så lär inte ske. EU som fredsprojekt fyller ett ideologiskt och psykologiskt behov både hos makthavare och stora delar av allmänheten. Den faktiska historien spelar därför en underordnad roll. Glädjande (och förvånande) är dock att DN Kultur ens tagit in artikeln. Av döma av de obefintliga kommentarerna och länkarna artikeln gett upphov till så trivs de flesta DN läsare allt för väl med de vackra sagorna från Bryssel för att ifrågasätta dem. 

Läs hela artikeln här.

 
 

Inga kommentarer: