torsdag, februari 28, 2013

Konsten att lösa alla samhällsproblemDen svenska medelklassen väljer bort skolor med invandrare och vissa sociala grupper. Det är i alla fall vad som framkommit i flera studier. Det är naturligtvis få som öppet förklarar att de inte vill ha sina barn i en skola där det går svarta, muslimer eller barn från mindre bemedlade familjer. Men det framgår ändå av studierna att så är fallet.

Det är ingen unik svensk trend. Min franska kusin har som många andra satt sina barn i en katolsk förskola, trots att hon inte är mer sympatisk inställd till kristendom än Voodoo eller rotfyllning. I vår familj har nästan alla varit ateister de senaste fem sex generationerna. Trots att Frankrike är ett avkristnat land sätter allt fler ateister sina barn i katolska skolor. Detta beror inte på vad skolorna har, utan vad de inte har: muslimer. ”Det finns inte en enda arab eller afrikan på förskolan” förklarade min kusin med ett leende för mig. Man ska vara försiktig med att dra för stora slutsatser av en anekdot men i det här fallet stämmer den väl med forskningsläget.

Trots att min kusin öppet förklarat att hon inte vill att hennes barn ska gå i en skola med etniska minoriteter så skulle hon aldrig erkänna att det handlar om rasism. Faktum är att det är svårt att hitta ens någon från det högerextrema nationella fronten som skulle beskriva sig själv som rasist.

SvD:s Sanna Rayman vet dock att de svenska studierna är felaktiga.

Rasism är en så pass underlig företeelse att man kan utgå ifrån att den inte existerar, tycks Rayman mena: ”Är det verkligen troligt att anledningen skulle vara någon sorts allmän antipati mot människor med avvikande utseende eller annan etnicitet?” Rasism, om den nu finns, praktiseras knappast av vit medelklass utan av muslimer, eller kanske socialdemokrater i Malmö skulle man kunna tillägga. Folk som inte prenumerar på SvD och inte gör ett aktivt skolval.

Segregationen beror bara på att svenska medelklassföräldrar vill sätta sina barn i den bästa möjliga skolan: ”Varför hoppa över den mest uppenbara förklaringen, nämligen att skolor som är omvittnat oroliga och som har konstaterat låga resultat inte är särskilt lockande?”

Rayman förklarar inte varför hon vet bättre än studierna men hon är generös med värdeladdade ord. Professor Bo Malmberg från kulturgeografiska institutionen luftar sin tes, lite som man öppnar sin balkongdörr för att släppa ut dålig luft. Och då fattar man att den karln inte kan vara bra. Rayman tycker om påståenden, ironier och värdeladdade ord.

Hennes lösning med problemet med segregationen är att de som inte väljer ska välja… ”…vi ska förmå fler förortsbarn att utnyttja sitt fria skolvalför att spränga den osynliga barriär som segregationen är.” Om invandrarföräldrar sätter sina barn i den etnisk svenska medelklassens skolor är ju problemet löst. Tänk att forskarna inte insett att det handlar om en viljeakt. Om vi kan förmå fler fattiga att tjäna pengar, arbetslösa att ta ett jobb och bostadslösa att hitta en bostad…

Inga kommentarer: