torsdag, mars 28, 2013

Ivar Arpis arpismer

Det var bättre förr hävdar SvDs Ivar Arpi. Då sparade folk mer. Han har visserligen inte orkat kolla upp om det verkligen är så men när en bank frågat folk så har de svarat så. Att det nog var bättre förr. Frågar man folk om det är bra att spara så där i största allmänhet så säger de att det är så. Folk tycker alltså att det är bättre att ha pengar än att inte ha pengar. Det är häpnadsväckande vilka resultat man kan komma fram till när man ber folk känna efter.

Och så finns det en bok från Timbro där det förklaras att folk sparar för lite berättar Arpi. De skulle bara klara sig en månad utan lön. Och det är ju för lite. Känner inte också du det? Det är välfärdsstatens fel menar Arpi som förmodligen inte avlönas direkt av några banker.

Det finns en logik i den tanken. Och om man tänker sig att a-kassan och sjukersättningen helt avskaffades är det inte osannolikt att sparandet skulle öka. Folk vet att man (ibland) kan få sjukpenning om man drabbas av cancer eller stöd vid arbetslöshet.

Kanske är Arpi något på spåret. Rent teoretiskt. Om sparandet var ett självändamål eller meningen med livet. Det är ett teoretiska resonemang som är baserat på magkänslan och en värdegrund endast folk från Stureplancentern kan instämma i.

Sen spånar Arpi vidare. Hypotes byggs på hypotes men vi har hört allt förr. Välfärdsstat och skatter på kapital är dåligt för sparandet, och dåligt sparande leder till för lite företagande.

Skatten på kapital och välfärdssamhället är i det närmaste identisk i hela Sverige. Ändå finns det enorma skillnader i företagande mellan olika regioner. Eller tror Ivar Arpi kanske att Gnosjö är ett annat land?

Och är det inte så att det finns en massa småföretag i USA, trots att amerikanerna sparar extremt lite (hälften av alla amerikaner har bara 500 dollar i sparade), och trots att deras välfärdsstat inte är lika utvecklad som i Sverige? Och är det inte så att fransmännen som har en av de bästa välfärdsstaterna i Europa också sparar mest och ändå har färre småföretag än till exempel USA?

3 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

I Kina finns inte mycket av socialförsäkringar. Därför sparar folk som galna också. Vilket har ställt till problem för regeringen som ser det som ett hinder för den ekonomiska utvecklingen, se http://articles.washingtonpost.com/2012-07-05/world/35488534_1_savings-rate-chinese-consumers-china-market-research-group

Pierre Gilly sa...

Om man förbjöd privat försäkringsverksamhet, tex hemförsäkring, livförsäkring, skulle nog också sparandet öka.

Anonym sa...

Välstånd uppstår ur arbete och sparande (kapitalackumulation). Privat sparande ger individen möjlighet att agera på egen hand (aka "frihet"), medan offentligt sparande gör individen beroende av staten.

Det senare förordas av socialisterna, men leder i bästa fall till "statsindividualism" (se Berggren & Trägårdh). Sverige, som har världens högsta skatter, har emellertid långt ifrån världens bästa välfärd, och inte heller världens bästa välstånd. Däremot har staten större makt här (på individens bekostnad) än i de flesta länder. Individen saknar egenmakt och har inte ens en månadslön sparad för egna behov.

Jag kan inte se att du bemöter den kritik SvD framför med annat än ilska. Det finns förvisso många anledningar att vara arg över socialismens tillkortakommanden, men här ser du enbart Arpi som en "proxy" istället för att analysera varför socialismen alltid misslyckas, precis som om socialismens misslyckanden berodde på att den inte resrvationslöst hyllas av alla. (Om man förbjuder opposition skulle nog också förståelsen för socialism öka, eller hur?)

Fråga dig istället varför Europa, som en gång var rikast i världen, numera faller allt längre bakom USA i välstånd och välfärd. Beror det också på att USA har missförstått socialismens enorma fördelar, som vi får njuta av i Europa?

Fråga dig varför Sydkorea har 25 ggr större BNP per capita än Nordkorea, trots att länderna hade likartade förutsättningar för 60 år sedan. I Nordkorea har man 100% välfärd och inget privat sparande, medan man i Sydkorea har ett snabbt växande välstånd.

Detta ekonomiska fullskaleexperiment visar varför socialismen går fett bort.